Biosphere — „Shortwave Memories“ (Jan. 21, 2022)

NORWAY FLAG main                                                                             Biosphere — „Shortwave Memories“ (Jan. 21, 2022)
•⇔ Ikonický norský producent a skladatel Biosphere navazuje na své sugestivní vydání ‘Angel’s Flight’ novým albem, které má vyjít začátkem roku 2022. Shortwave Memories je album inspirované post~punkovou elektronickou hudbou konce 70. a začátku 80. let, zejména její produkce postav jako Martin Hannett a Daniel Miller. „Posledních několik alb Biosphere byla všechna vytvořena s použitím samplů a softwaru, ale Shortwave Memories je návratem k vintage analogovému hardwaru z konce 70. a začátku 80. let. Většina těchto nástrojů nemá žádné předvolby ani paměťové úložiště, takže všechny zvuky byly naprogramovány od nuly. Záměrem nebylo vytvořit hudbu, která zní, jako by byla napsána ve stejném období. Je to spíše jako to, co by se stalo, kdybych měl možnost používat stejné nástroje a aplikoval stejnou pečlivou pozornost k detailům jako výrobci zmínění výše.“ Tato ohromující nahrávka, prezentovaná jako nepřetržitá zvuková cesta, jednoznačně ukazuje svůj vlastní svět a již působí jako nadčasový doplněk ke zbytku katalogu Biosphere. Závěrečná skladba ‘Transfigured Express’ spojuje hip~hopový styl s levitačními drony a squelches vzduchové komory; pomalu se odvíjí během téměř 15 minut a umožňuje stopovým melodiím vstoupit do vašeho vědomí, než si toho plně všimnete.BIOSPHERELocation: Tromsø, Norway
Album release: Jan. 21, 2022
Record Label: Biophon Records
Duration:     56:32
Tracks:
1. Tanß   5:41
2. Interval Signal   6:23
3. Night Shift   6:03
4. Formanta   4:10
5. Shortwave Memories   7:47
6. Infinium   8:34
7. Shruthi~12   3:36
8. Transfigured Express   14:18
Review
•⇔ Iconic Norwegian producer and composer Biosphere follows up his evocative ‘Angel’s Flight’ release with a new album set for release early in 2022. Shortwave Memories is an album inspired by the post~punk electronic music of the late 70’s and early 80’s, especially the productions of figures like Martin Hannett and Daniel Miller.
•⇔ “The last few Biosphere albums have all been made using samples and software, but Shortwave Memories is a return to vintage analog hardware from the late 70s and early 80s. Most of these instruments do not have any presets or memory storage, so all the sounds were programmed from scratch. The idea was not so much to make music that sounds like it was written in the same period. It’s more like what would happen if I had the chance to use the same instruments, and applied the same meticulous attention to detail as the producers mentioned above.” Presented as a continuous sonic journey, this stunning record unequivocally manifests a world of it’s own and already feels like a timeless addition to the rest of the Biosphere catalogue.
•⇔ https://biosphere.bandcamp.com/album/shortwave-memories
WEB: http://www.biosphere.no/
FB: https://www.facebook.com/BiosphereOfficial/
Boomkat: https://boomkat.com/products/shortwave-memories-8052dad5-e62b-42df-8925-38595d2f9347