Charlotte Gainsbourg Book: Rest

Book: Rest

                                  Charlotte Gainsbourg — Rest
Book: Rest
Label: Because
Genre:  UK & EU
Released: 25/05/18
•■     Rest — knižní rarita. Je o vzniku stejnojmenného posledního alba Charlotte Gainsbourg. Dokumentuje obrazy a vlivy, které Charlotte inspirovaly a byly hnacím motorem k napsaní alba. Je to kolekce a oslava krásné černobílé fotografie, včetně portrétů města, které sama snímkovala před několika lety, New Yorku. Autoportréty a fotografie svých dětí. Kniha také obsahuje některé úžasně intimní náčrtky Charlotty a ručně psané albové texty písní. Atmosféra alba a poetický autoportrét jsou textově velmi odborně zachyceny v této krásné kolekci osobních obrázků. Charlotte skutečně zvedla závoj z této knihy, stejně jako jejího alba.
•■     Rest, the book, is about the origins of Charlotte Gainsbourg’s latest album of the same name.
•■     Documenting the images and influences that propelled Charlotte to write the album, it is a collection of beautiful black and white photography; including portraits of the city she self exiled to a few years ago, New York, self portraits and photographs of her children.
•■     The book also includes some stunningly intimate sketches by Charlotte and hand~written lyrics to the songs on the album. The album’s atmosphere and poetic self portrait is expertly captured in this beautiful collection of personal images and text. •■     Charlotte has really lifted the veil in this book, as she did with her album. •■    
•■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■••■

Charlotte Gainsbourg Book: Rest