David Pomahač — „Neviditelný“ (April 19th, 2022)CZECH FLAG                                                         David Pomahač — „Neviditelný“ (April 19, 2022)
✹  David Pomahač, Tomáš Karásek aka Gaex, Martin Hůla, Tomáš Klouček. Spoluautorem hudby a producentem desky v jedné osobě je Martin Hůla aka Martin Tvrdý.
✹  „Nejlepší věci v životě jsou neviditelné,“ poznamenává Pomahač. „Vzduch, který dýcháme, příběhy psané mezi řádky, láska sama. Dokonce i inspirace se čerpá z nějaké nehmotné sféry. Někdy jsem pak neviditelný sám sobě — těžko čitelný, neuvědomuji si své motivace, přehlížím znamení — ale pak se poznávám ve vypravování příběhů ostatních lidí. Neviditelný je prostředkem ke zpracování těchto podnětů.“
✹  Neviditelný se zrodil ze studiové improvizace se známým hudebníkem a inovátorem Martinem Hůlou. Méně pracuje s kytarovými ornamenty a signalizuje nový přístup k textaci. 
✹  „Od první spolupráce, ještě v době Kieslowski, jsem chtěl dělat s Martinem víc. Je geniální. Chodil jsem k němu do studia jednou týdně, nic nebylo předem dané, hudbu na desku jsme napsali a nahráli společně. Nahrál jsem baskytary a využil i lap steel kytaru, pak už jen synťáky, kytarám jsme se vyhýbali. Hráli jsme, improvizovali, hledali divné zvuky a povídali si,“ říká Pomahač.
✹  Pomahač zvolil nový přístup k psaní. Tentokrát nehledal podněty v osobním životě, texty jsou inspirovány především z jednotlivých vět románů H. G. Wellse, dystopických sci~fi a historek lidí kolem sebe. Pomahač splétá příběhy o sebezáchově a vůli přežít.
✹  „Jsou to takové příběhy v příbězích. Písničky o malých i velkých vesmírech. Existenciální sci~fi o důležitých věcech, co jsou neviditelný a skrytý. Našel jsem v knize nějakou situaci, která by dost možná nikomu dalšímu nepřipadala důležitá a domyslel si příběh. To samé jsem dělal se situacemi vypozorovanými u ostatních. Záznamy banálních a běžných momentů nemajících s chodem velkého světa nic společného,” dodává Pomahač k novince Neviditelný.
✹  Osmipísňové album Neviditelný doprovází videoklip písně Klaun režiséra Davida Mencla s herečkami Klárou Issovou a Sarah Haváčovou, zazní v ní — stejně jako ve skladbě Dlouhý —  housle Jenovéfy Bokové a violoncello Marie Dorazilové. 
✹  David Pomahač prošel kapelami Bez peří, Houpací koně či skupinou Xaviera Baumaxy. Roku 2010 založil známé urban folkové duo Kieslowski. Intimní výpovědi založené na zvuku kytary, klavíru, dvou vokálů, Davidově hudbě a textech, si získaly početnou fanouškovskou základnu a vyprodané koncerty doma i v zahraničí. Kieslowski vydali tři úspěšná alba a několik EP.
✹  Sólový debut Do tmy je daleko (2020) byl hluboce osobním, reflexivním pohledem na izolaci a hledání vlastního místa ve světě. Melancholií a atmosférickou kytarovou elektronikou prosycená nahrávka byla zároveň plná světla a textů balancujících mezi romantikou, úzkostí a nadějí. Nahrál ho s uznávaným producentem Tomášem Havlenem (Post~hudba, Zvíře jménem podzim, Spomenik, atd.). O rok později následoval živák Live 11/3/2020.
✹  Pomahač je mimo jiné autorem oblíbeného podcastu Na kafe s Davidem Pomahačem, ve kterém zpovídá osobnosti české hudební scény. V posledních letech také hudebně doprovází písničkářku Imu Tevu.
✹  Limitovaná číslovaná verze vinylu Neviditelný v počtu sta kusů obsahuje prémii v podobě dubové verze desky z dílny  Martina Hůly, Petra Kloučka a Tomáše Karáska aka Gaexe, a také originální polaroidové a instaxové fotografie s vepsaným vzkazem vytvořené Pomahačem. Digitální verze alba a CD obsahují bonusový track Bez konce.David Pomahač — „Neviditelný“ (dub verze) 
Location: Ústí n. L. ~ Praha, CZE 
Album release: April 19, 2022
Record Label: Minority Records
Duration:     42:19
Tracks:
1. Dovolená   3:42
2. Měsíc   3:30
3. Spokojenej   3:38
4. Dlouhý   5:29
5. Klaun   3:48
6. Nádech   6:45
7. Nikdo   4:01
8. Klid   4:03
9. Bez konce   7:23

Personnel:
Jenovéfa Boková — violin (5, 6)
Marie Dorazilová — violoncello (5, 6)
Jáchym Pomahač — vibes, piano
Credits:
All compositions by Martin Hůla/David Pomahač
Words by David Pomahač
Produced by Martin Hůla (1~4, 5~7, 9) and Petr Klouček (8)
Executive Producer: Daniel Dudarec
Recorded by Martin Hůla at Všechno nejlepší Studio between 2018~2019 and by Petr Klouček at Hong Kong Studio in 2021
Mixed by Martin Hůla at Všechno nejlepší Studio by Petr Klouček at Hong Kong Studio 
Track (8) mixed by Petr Klouček at Hong Kong Studio
↵ Mastered by Gaex at Gargle&Expel Studio
© 2022 Minority Records. All rights reservedDAVID POMAHAČ © Klára VaculíkováTZ:
Singer~songwriter and multi~instrumentalist David Pomahač releases his second solo album, Neviditelný (Invisible), on April 19 via Minority Records. Martin Hůla (aka Martin “Bonus” Tvrdý) serves double duty as the album’s co~writer and producer.
↵    “The best things in life are invisible,” notes Pomahač. “The air we breathe, the stories written between the lines, love itself. Even inspiration is drawn from some intangible realm. Indeed, sometimes I am invisible to myself — hard to read, unaware of my own motivations, oblivious to the signs — but then I recognize myself in the telling of other people’s stories. Neviditelný is a means of processing these stimuli.”
Neviditelný was born out of studio improvisation with renowned musician and innovator Martin Hula. It signals a new approach to Pomahač’s songwriting, relying less on guitar figures.
↵  “From our very first collaboration, back in the Kieslowski era, I have wanted to do more with Martin. He’s a genius. So I went to his studio once a week, nothing was pre~determined, and we wrote and recorded the music for the whole record together. I recorded the bass guitar and added lap steel guitar, then only synths — we avoided guitars. We played, improvised, looked for weird sounds and kicked ideas around,” says Pomahač.
↵  This time, Pomahač took a new approach to writing. He didn’t look for stimuli from his personal life; the lyrics were mainly inspired by single sentences from H.G. Wells’ novels, dystopian science fiction or the stories of people around him. Pomahač wove tales of self~preservation and the will to survive.
↵  “They’re kind~of stories within stories. Songs about small and big universes. Existential science fiction about the important things that are unseen or hidden. I found some situation in a book that quite possibly no one else would find important and invented a story around it. Then I did the same thing with situations observed by others — reminiscences of banal or ordinary moments that seem to have nothing to do with the workings of the big world,” adds Pomahač.
The eight~track album Neviditelný is accompanied by a video clip of the song Klaun (Clown) from director David Mencl with actresses Klára Issová and Sarah Haváčová, and featuring — as in the song Dlouhý (Long) — the violin of Jenovéfa Boková and cello of Marie Dorazilová. 
David Pomahač previously did time in the bands Bez peří, Houpací koně and Xavier Baumaxa’s group. In 2010 he founded the well~known urban folk duo Kieslowski, delivering  intimate missives based on the sound of guitar, piano and two vocals. Kieslowski released three successful albums and several EPs, and David’s music and lyrics picked up a large fan base, selling out concerts both home and abroad. 
His solo debut Do tmy je daleko (The Darkness is Still Far Away, 2020) was a deeply personal, reflective look at isolation and finding one’s place in the world. Steeped in melancholy and atmospheric guitar electronica, the record was also full of light and lyrics balancing romance, angst and hope. He recorded it with acclaimed producer Tomas Havlen
WEB: https://www.davidpomahac.cz/
IG: https://www.instagram.com/david_pomahac_music/
FB: https://www.facebook.com/pomahac.david
SF: https://open.spotify.com/album/2oxJ5Vn8DZEVXDms0QSjcW
Interview, Hana Bukáčková, 12.05.2020: https://musicserver.cz/clanek/63379/david-pomahac-jsem-takovej-vecnej-debutant/ David Pomahač  — ©Tomas Carl Allen