Devendra Banhart | Noah Georgeson — „Refuge“ (Aug. 13, 2021)Venezuela flag                                                               Devendra Banhart | Noah Georgeson — „Refuge“ (Aug. 13, 2021)
✹   Toto nové dílo složil a produkoval sám Banhart ve svém domě v Los Angeles za přispění svých pravidelných hudebníků a producentů Noaha Georgesona (The Strokes, Joanna Newsom) a Josuiah Steinbrick (Danger Mouse, Charlotte Gainsbourg). „Skvělá a elegantní sbírka písní, která sladí křehkost jeho nejintimnějších skladeb s genialitou jeho nejlepších melodií.“
✹   Loni na jaře začali Devendra Banhart a Noah Georgeson dělat desku, která se nepodobala ničemu, co předtím vytvořili — vskutku ambientní album, které by bylo útočištěm náhlých zvratů vyděšeného světa a srdečným hudebním dialogem mezi dvěma umělci, kteří byli přáteli a spolupracovníky více než dvě desetiletí. Refuge je album hluboké meditativní krásy, nabízející posluchači tolik potřebný pocit míru a obnovy. Ale zatímco bylo nahráno v roce 2020, jeho kořeny sahají mnohem dále — až na začátek jejich přátelství a mimo to ke sdíleným zvukům a etice jejich dětství. Devendra vyrostl ve Venezuele, zatímco Noah, o šest let starší, pochází z Nevada City v Kalifornii. Když se ale navzájem poznali, uvědomili si, že mají podobnou historii v subkultuře New Age osmdesátých let: svět meditace, východní hudby, Bhagavadgíty a tzv. The Whole Earth Catalog. Vzpomínky na dětství byly podbarveny vůní obchodů se zdravou výživou a zvukem značek New Age jako Windham Hill Records. Noah, jehož produkční a mixovací počiny zahrnují Joannu Newsom a Strokes, nastoupil jako koproducent alba Cripple Crow od Devendry z roku 2005 a od té doby spolupracují. Právě při tvorbě alba pro rok 2019 se pár nakonec rozhodl natočit společný ambientní záznam. Navzdory komplikované logistice vytvořil rok 2020 emocionální touhu po hudbě s touto kontemplativní terapeutickou kvalitou. Refuge, inspirovaný vzpomínkami na minulost i potřebami současnosti, je aktem přátelství a velkorysosti, který dává posluchači prostor k dýchání. „Doufám, že navodíme pocit pohodlí a vrátíme se do okamžiku,“ říká Devendra. „Je opravdu důležité mít mezi námi a našimi úzkostmi a impulsy trochu prostoru. Co s tím prostorem uděláš, je na tobě.“Devendra Banhart✹   Lidi možná znovu lechtá chuť na párty, ale je dobré si připomenout, čím jsme si prošli, a že je toho ještě hodně, co nás čeká. Toto album je také krásné, jako vlající vysoká tráva na velké otevřené louce. Konec „Sky Burial“ má krátkou sekci mluveného slova se vzkazem, který stojí za to sdílet s ostatními: „Ať jsi v bezpečí, ať jsi šťastný, ať jsi zdravý, ať žiješ s lehkostí“. Jděte a buďte v míru s tímto albem i s ostatními ve svém životě.
✹   Last spring, Devendra Banhart and Noah Georgeson started to make a record that was like nothing they had made before — an ambient album that would be both a haven from a suddenly terrified world and a heartfelt musical dialogue between two artists who have been friends and collaborators for over two decades. Refuge is an album of profound meditative beauty which offers the listener a much~needed sense of peace and renewal. But while it was recorded in 2020 its roots go back much further — all the way to the start of their friendship and, beyond that, to the shared sounds and ethics of their childhoods. It was while making Devendra’s 2019 album Ma that the pair finally decided to make their ambient record. Despite complicating logistics, 2020 created an emotional craving for music with this contemplative, therapeutic quality. Inspired by both memories of the past and the needs of the present, Refuge is an act of companionship and generosity which gives the listener room to breathe. “We’re hoping to create a sense of comfort and coming back to the moment,” Devendra says. “It’s really important to have a little bit of space between us and our anxieties and impulses. What you do with that space is up to you.”

Born: 30 May 1981 in Houston, Texas
Location: Caracas, Venezuela ~~ Los Angeles, CA
Genre: Indie folk, indie, alternative
Recording Location:
✹   Banner Mountain Studio, Panoramic Studios
Album release: August 13, 2021
Record Label: Dead Oceans
Duration:     62:38
Tracks:
01. Book of Bringhi   2:54
02. A Cat   5:38
03. Rise From Your Wave   6:29
04. Peloponnese Lament   2:56
05. In a Cistern   4:21
06. Into Clouds   4:44
07. For Em   3:38
08. Three Gates   4:32
09. Horn in Deep Night   5:09
10. Sky Burial   5:33
11. Asura Cave   5:52
12. Aran In Repose   7:35
Written by:
¬∇¬   Noah Georgeson     1, 3, 4, 5, 9, 12, 13
¬∇¬   Devendra Banhart     2, 10
¬∇¬   Devendra Banhart / Todd Dahlhoff     6
¬∇¬   Devendra Banhart / Tyler Cash     7
¬∇¬   Devendra Banhart / Jeremy Harris     8, 11
Credits:
¬   Devendra Banhart    Bell, Composer, Engineer, Guitar, Guitar (Electric), Mixing, Photography, Producer, Synthesizer, Voices
¬   Danny Bensi    String Engineer, Strings
¬   Tyler Cash    Composer, Piano
¬   Todd Dahlhoff    Bass, Composer
¬   Noah Georgeson    Composer, Engineer, Guitar, Mixing, Producer, Synthesizer
¬   Jeremy Harris    Additional Production, Composer, Engineer, Synthesizer
¬   Rafael Anton Irisarri    Mastering
¬   Miles Johnson    Design, Layout
¬   Mary Lattimore    Harp
¬   Nicole Lawrence    Pedal Steel, Pedal Steel Guitar
¬   David Ralicke    Clarinet, Clarinet (Bass), Flugelhorn, Flute, Flute (Alto), Sax (Soprano)
¬   Neten Chokling Rinpoche    Voices
¬   Sharon Salzberg    Voices
¬   Sri Mataji Shaktiananda    Voices
¬   Christian Stavros    Executive ProducerDevendra Banhart  Noah Georgeson ©Lauren Dukoff

AllMusic Review by Fred Thomas, Score: ★★★★½ 
✹   https://www.allmusic.com/album/refuge-mw0003548395
Words by Cat Gough, Score: 8
✹   https://www.loudandquiet.com/reviews/devendra-banhart-noah-georgeson-refuge/
WEB: http://devendrabanhart.com/
BC: https://devendrabanhart.bandcamp.com/album/refuge
TW: https://twitter.com/devendrabanhart
FB: https://www.facebook.com/DevendraBanhart/