Eva Šušková / Martin Burlas
«Lexikón chladu»

Eva Šušková / Martin Burlas — Lexikón chladu

       Eva Šušková / Martin Burlas — Lexikón chladu   Eva Šušková / Martin Burlas — Lexikón chladu→                      Dve výrazné hudobné osobnosti, jeden originálny album. Speváčka Eva Šušková a skladateľ Martin Burlas prichádzajú s mimoriadne pôsobivou nahrávkou Lexikón chladu. Výnimočný cit pre netradičnú poetiku, minimalistické hudobné plochy a lexikón slušného správania ako základné východisko k atmosfére nahrávky.
→                      Album Eva Šušková/Martin Burlas — Lexikón chladu vychádza vo vydavateľstve Real Music House. Je výsledkom intenzívnej hudobnej spolupráce z obdobia posledných dvoch rokov a prekračuje hranice žánrov aj tradičných albumových konceptov. Skladateľ a performer Martin Burlas a sopranistka Eva Šušková sa individuálne profilujú v oblasti tak klasickej hudby, ako aj na poli experimentálnej tvorby, avšak cudzia im nie je ani participácia na medzižánrových projektoch.
→                      Začiatkom ich hudobnej komunikácie bolo nahrávanie Burlasových skladieb Chlad pomáha a Námorníci na Šuškovej CD nosičoch secret VOICE a secret VOICE electric. Spolupráca dvoch uznávaných umelcov sa zintenzívnila natoľko, že z nej vzišla potreba vydať vlastný spoločný album, ktorý spája dve zdanlivo nespojiteľné umelecké osobnosti.
Born: 23. 10. 1955 Bratislava
Location: Bratislava, Slovakia
Album release: April 25, 2017
Record Label: Real Music House
Duration:     44:17
Tracks:
01 Raňajšie bozkávanie     1:16  
02 Pokiaľ však ide o ženy     2:06  
03 Vrcholom netaktnosti     1:47  
04 Som rád, že som Vás stretol     0:50  
05 Môže osloviť muž ženu     2:12  
06 V lietadle     2:40  
07 V helikoptére     3:12  
08 Chlad pomáha     4:19  
09 Pussycalling     10:46  
10 Pod závojom     6:45  
11 Pleseň     8:24
℗© 2017 Martin Sillay
℗ 2017 Martin Sillay
→           Obal albumu: foto Michal Šebeňa
O tomto produkte
→           Nový album sopranistky Evy Šuškovej a skladateľa Martina Burlasa s názvom Lexikón chladu spojil dve zdanlivo nespojiteľné umelecké osobnosti. Ich vzájomná spolupráca vznikla počas nahrávania série oceňovaných albumov secret VOICE, na ktorých Eva Šušková interpretuje Burlasove piesne Chlad pomáha a Námorníci. Z tejto spolupráce vzišla túžba vytvoriť spoločný projekt, kde sa medzi jednoduchými, minimalistickými piesňami vážneho i absurdného charakteru vykryštalizovala poetika jedinečného Burlasovho skladateľského rukopisu a špecifického, priam obnaženého vokálneho prejavu Evy Šuškovej.
Description:
→           Séria jednoduchých, minimalistických piesní vážneho i absurdného charakteru so sprievodom elektronických hudobných nástrojov (syntetizátor a gitara v kombinácii s rozmanitými elektronickými zvukmi) sľubuje hlboký a intenzívny zážitok pre poslucháča širokého záberu. Základ nahrávky tvorí zhudobnený Lexikón slušného správania z roku 1980. Sedem hudobných fragmentov so skladateľskou pečiatkou Martina Burlasa dokázal vokálny prejav Evy Šuškovej posunúť na novú, sugestívne naliehavú, úroveň. Zvyšnú časť albumu tvoria skladby Chlad pomáha, Pussycalling, Pod závojom a Pleseň.
→           Spomínané piesne zapadajú do špecifického konceptu hudobného sveta Šušková/Burlas a potvrdzujú, že obaja hudobníci našli autentický spoločný jazyk. Za nahrávaním, mixovaním a masteringom albumu Lexikón chladu stoja Robert Pospiš a Martin Sillay z hudobného štúdia Real Music House. Pôsobivou súčasťou albumu je aj obal s fotografiami Michala Šebeňu.
→           Nečakané ale o to intenzívnejšie hudobné spojenie. Novinka Lexikón chladu je nespochybniteľným dôkazom “nadžánrového“ uvažovania oceňovanej sopranistky a jedného z najvýraznejších skladateľov súčasnej slovenskej hudby. Eva Šušková a Martin Burlas nahrali nahrávku s nenapodobiteľnou atmosférou a sofistikovanými odkazmi pre otvorené poslucháčske publikum.
→           Jedenástka skladieb s ich umeleckým podpisom nesie znaky kultového hudobného počinu. Nahrávku Lexikón chladu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Na vydanie CD prispeli Hudobný fond a SOZA.  
→           Redakciu Hudba.sk informoval Robert Pospiš z vydavateľstva Real Music House.  →           https://hudba.zoznam.sk/
Popis
→           Nový album sopranistky Evy Šuškovej a skladateľa Martina Burlasa s názvom Lexikón chladu spojil dve zdanlivo nespojiteľné umelecké osobnosti. Ich vzájomná spolupráca vznikla počas nahrávania série oceňovaných albumov secret VOICE, na ktorých Eva Šušková interpretuje Burlasove piesne Chlad pomáha a Námorníci. Z tejto spolupráce vzišla túžba vytvoriť spoločný projekt, kde sa medzi jednoduchými, minimalistickými piesňami vážneho i absurdného charakteru vykryštalizovala poetika jedinečného Burlasovho skladateľského rukopisu a špecifického, priam obnaženého vokálneho prejavu Evy Šuškovej.
→           Intenzívna hudobná spolupráca z obdobia posledných dvoch rokov prekračuje hranice žánrov aj tradičných albumových konceptov. Skladateľ a performer Martin Burlas a sopranistka Eva Šušková sa individuálne profilujú v oblasti tak klasickej hudby, ako aj na poli experimentálnej tvorby, avšak cudzia im nie je ani participácia na tzv. medzi žánrových projektoch. Začiatkom ich hudobnej komunikácie bolo nahrávanie Burlasových skladieb Chlad pomáha a Námorníci na Šuškovej CD nosičoch secret VOICE a secret VOICE electric.
→           Spolupráca dvoch uznávaných umelcov sa zintenzívnila natoľko, že z nej vzišla potreba vydať vlastný spoločný album, ktorý spája dve zdanlivo nespojiteľné umelecké osobnosti. Séria jednoduchých, minimalistických piesní vážneho i absurdného charakteru so sprievodom elektronických hudobných nástrojov (syntetizátor a gitara v kombinácii s rozmanitými elektronickými zvukmi) sľubuje hlboký a intenzívny zážitok pre poslucháča širokého záberu. Základ nahrávky tvorí zhudobnený Lexikón slušného správania z roku 1980. Sedem hudobných fragmentov so skladateľskou pečiatkou Martina Burlasa dokázal vokálny prejav Evy Šuškovej posunúť na novú, sugestívne naliehavú, úroveň. Zvyšnú časť albumu tvoria skladby Chlad pomáha (Text – Martin Burlas), Pussycalling, Pod závojom (Text ~ Peter Kollár) a Pleseň (Text ~ Martin Burlas). Spomínané piesne zapadajú do špecifického konceptu hudobného sveta Šušková/Burlas a potvrdzujú, že obaja hudobníci našli autentický spoločný jazyk. Za nahrávaním, mixovaním a masteringom albumu Lexikón chladu stoja Robert Pospiš a Martin Sillay z hudobného štúdia Real Music House. Pôsobivou súčasťou albumu je aj obal s fotografiami Michala Šebeňu.   →     http://bombing.eu/
Label: http://www.realmusichousestore.com/
Website: http://www.martinburlas.net/
Bio Burlas
→           „Záujem Martina Burlasa o hudobné umenie bol od samého začiatku „dvojdomý“. Ak ho v jeho kompozičných začiatkoch na jednej strane priťahovala tvorba a idey hudobnej avantgardy, predstavujúce zakázané ovocie normalizačného obdobia, rovnako silnú afinitu prejavoval aj k nekonformným konceptom rockového média. Preto sa popri štúdiu skladby v rovnakej miere venoval komponovanej písanej hudbe, ako i štúdiovej práci so zvukom či práci s rockovým ansámblom. Ideál nekompromisnosti a odpor voči tradovaným kompozičným metódam a výpovediam spôsobili, že sa na začiatku osemdesiatych rokov stal najradikálnejším predstaviteľom nastupujúcej skladateľskej generácie (P. Breiner, V. Godár, J. Kolkovič, V. Kubička, I. Szeghy) a prelom k novej poetike slovenskej hudby priniesli najmä jeho kompozície ~ elektroakustické skladby Hudba pre modrý dom (1979) a Plač stromov (1980), Hudba pre Roberta Dupkalu (1981) a Sotto voce pre zbor a orchester (1982). Už v týchto skladbách, v ktorých súčasná kritika videla primárne prejavy vtedajšej západnej hudby (najmä minimal music), nastolil základnú orientáciu svojej poetiky, syntetizujúcu hudobný artefakt so spoločensko~kritickou výzvou či výkrikom. Hudba sa tu začína spájať s mimohudobnou sujetovosťou, orientovanou na prejavy sociálnej dehumanizácie (agresivita, manipulácia, dezintegrácia, chaos, atrofia), útočiacej tak na človeka, ako i na jeho prostredie. Až z dnešného časového odstupu možno povedať, že spomínané skladby patrili k prvým prejavom tzv. hudobnej ekológie vo svetovom meradle.
→     Útoky vedené zo strany normalizátorov ako aj zakazovaných autorov, ktoré napokon vyústili do zákazu uvedenia opernej kompozície Ružové kráľovstvo (dodnes neuvedenej), nepriviedli Martina Burlasa do tvorivej izolácie, ale orientovali ho k čoraz zreteľnejšie vyslovovanému umeleckému postoju. Postupne prestal spolupracovať s oficiálnymi inštitúciami a začal pracovať so živým zvukom v rámci ním zakladaných experimentálnych hudobných súborov (Maťkovia, 1982~86; Ospalý pohyb, 1988~96), ktoré neboli len rockovými kapelami, ale predovšetkým kompozičnými dielňami, inšpirujúcimi na sklonku osemdesiatych rokov o. i. vznik Matejovej koncepcie súboru VENI ensemble. Syntéza Burlasových ideálov a Matejovej iniciatívy napokon v prvej polovici deväťdesiatych rokov vyústila vo vzájomnej spolupráci v rámci súborov VENI ensemble, Transmusic comp., Vitebsk Broken, Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE, kde sa formovali viaceré skladateľské osobnosti (Daniel Matej, Mikuláš Škuta, Peter Zagar, Marek Piaček). V tej istej dobe sa tiež stal ťažiskovou osobnosťou slovenského alternatívneho rocku, realizujúcou svoje idey predovšetkým v štúdiových kompozíciách. Ak teda Burlas vo svojich prelomových komorných a orchestrálnych kompozíciách zdanlivo nadviazal na tendencie súčasnej minimal music (Koľajnice bez vlakov, Predposledné leto, Decrescendo), ekologická iniciatíva si našla väčší priestor v jeho štúdiových kompozíciách (Plač stromov, Oáza, Kríž a kruh) a postupne ho priviedla k tvorbe pre neštandardné súbory (Simultánne kvarteto, “33”), využívajúcej prvky hudobného divadla (Hexenprozesse, Z môjho života, Súmrak bohov). Burlasova tvorba sa stala vlastne médiom apokalyptického videnia súčasnosti, ohrozujúcej nielen človeka ako jedinca či ako biologický druh, ale aj samotný život na ním riadenej planéte.”
→     (GODÁR, Vladimír: Martin Burlas. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 63 ~ 64.)
_____________________________________________________________

Eva Šušková / Martin Burlas
«Lexikón chladu»