1130 x 996 Flora Purim — „Perpetual Emotion“ (Feb. 13, 200BRAZIL FLAG.jpg                                                                              Flora Purim — „Perpetual Emotion“ (Feb. 13, 2001)
•■• Od návštěvy Flory Purim & Airto Moreira Bandu na Bratislava Jazz Days 1986 uplynulo úžasných 36 let. Pro ty, kteří si mysleli, že i přes nahrávání hudební kariéra Flory Purim zhasla s jejím vězením na začátku 90. let, nebo v horším případě na konci boomu jazz~world fusion 70. let, pak se zamyslete znovu. Perpetual Emotion je nejsilnější nahrávka, kterou nám tento monumentální talent a tato paní Flora Purim dala od 500 Miles High z roku 1975. Za doprovodu životního partnera a spolupracovníka perkusisty Airta Moreiru, saxofonisty Garyho Meeka, pianisty Christiana Jacoba, baskytaristy Treye Henryho, akustického kytaristy Oscara Castra Nevese a producenta Doma Comardellu vybrala Flora Purim materiál, předvádějící snadnost a plynulost hlasu tak, jak je to uvnitř obsaženo. Její vokální styl je výrazný — má šestioktávový rozsah, který jí pomáhal rozvíjet Hermeto Pascoal. Často zpívá beze slov jako instrumentální členka jakékoli kapely. Pojďme zpět k tomuto albuM: je zde vášeň Brazílie a vzdušnost jarního dne. Některé z těchto výběrů, jako je „Saudade“ od Cesara Mariana, nabízejí hlubokou melancholii pohledu zpět na místa, která už nikdy nemůžete navštívit a odhalují v nich ty sladší vzpomínky, které v sobě uchovávají. Klavír Chrise Jacoba vede melodii a zbavuje ji jakékoli falešné „exotické“ rafinovanosti. Je to jazzová balada s brazilskou melodií a rytmem, uvolněná přes brány Moreirovým snadným dotekem a plynulou basovou linkou Trey Henryho. Ve skladbě „Fotographia“ od Antonia Carlose Jobima Flora bere doslova stokrát nahranou melodii k její tradičně lidové podstatě a činí z ní píseň, která není ani jazzem ani sambou, ale svazkem paměti a touhy. Vrcholem alba je znovuobjevení „Crystal Silence“ od Chicka Corey a Nevilla Pottera. Zatímco píseň byla v raném repertoáru Flory Purim jako improvizace, melodie beze slov, protože nevěděla — i když byla součástí Return to Forever — že melodie má po celou dobu slova. Její cit pro originál je divoký a dojemný; proudí z ní jako řeka pocitů a pohybu, nabízí představu vidění novýma očima, která byla přítomna po celou dobu. Její interpretační hlas nikdy nezněl silněji a její kapela je dostatečně decentní, aby ho nechala volně procházet mixem a zároveň jí poskytla hudební výzvy, kterým se musí postavit. Perpetual Emotion je album, od kterého Purim plní slib celé své kariéry. Doufejme, že je to první z mnoha podobných, které přijdou.

Born: March 6, 1942 in Rio De Janeiro, Brazil
Location: Rio De Janeiro, Brazil
Recording Location: Entourage Studios, Los Angeles, CA
Album release: February 13, 2001
Record Label: Narada Jazz
Duration:     53:57
Tracks:
01. San Francisco River    4:57
02. My Ship    4:12
03. Escape    4:12
04. Saudade    3:02
05. Crystal Silence    6:17
06. Flora & Airto    5:00
07. Fotografia    6:54
08. Journey To Eden    5:18
09. Search For Peace    6:07
10. Airto’s Jazz Dance    4:06
11. Carinhoso    3:50Flora Purim
Credits:
Tiago Becker    Engineer
Oscar Castro~Neves    Arranger, Guest Artist, Guitar (Acoustic), Producer, Vocals (Background)
Chick Corea    Composer
Rich Denhart    Executive Producer
Gil Evans    Arranger
Ira Gershwin    Composer
Ray Gilbert    Composer
Geoff Gillette    Engineer, Producer
Trey Henry    Bass
Christian Jacob    Arranger, Guest Artist, Piano
Antônio Carlos Jobim    Composer
César Camargo Mariano    Arranger
Gary Meek    Arranger, Clarinet, Flute, Guest Artist, Producer, Saxophone
Airto Moreira    Composer, Drums, Guest Artist, Percussion, Producer
Pixinguinha    Composer
Neville Potter    Composer
Flora Purim    Composer
Trevor Sadler    Mastering
McCoy Tyner    Composer
Kurt Weill    Composer
Yutaka Yokokura    Digital Editing, Producer

Perpetual Emotion Review by Thom Jurek. Score: ★★★★½ 
For those who thought that despite recording, Flora Purim’s musical career went out the window with her prison term in the early ‘90s, or, worse, at the end of 1970s jazz~world fusion boom, think again. Perpetual Emotion is the strongest recording Ms. Purim’s monumental talent has given us since 1975’s 500 Miles High. • Accompanied by life partner and collaborator percussionist Airto Moreira, saxophonist Gary Meek, pianist Christian Jacob, bassist Trey Henry, and acoustic guitarist Oscar Castro Neves, and producer Dom Comardella, Purim has selected material that showcases the ease and flow of a voice that contains within it the passion of Brazil and the airiness of a spring day. Some of those selections, such as Cesar Mariano’s „Saudade,“ offer the deep melancholy of looking back to places you can never again visit and reveal within them the sweeter memories they hold. Chris Jacob’s piano leads the way trough the tune and strips it of any false „exotic“ artifice. It’s a jazz ballad with a Brazilian melody and rhythm, eased through the gates by Moreira’s easy touch and a flowing bassline by Henry. On „Fotographia“ by Antonio Carlos Jobim, Purim takes the tune, which has been recorded literally hundreds of times, to its folksy essence and makes of it a song that is neither jazz nor samba, but a tome of memory and longing. The highlight of the album is the revisiting of Chick Corea’s and Neville Potter’s „Crystal Silence.“ While the song had been in Purim’s early repertoire as an improvisation, a wordless melody, because she had not known — even though she had been part of Corea’s Return to Forever — that the tune had words all along. Her feeling for the original is fierce and moving; it flows from her like a river of feeling and motion, it offers the notion of seeing with new eyes that which has been present all along. Her interpretive voice has never sounded stronger, and her band is understated enough to let it come freely through the mix while providing her with musical challenges to rise to. Perpetual Emotion is the album Purim’s been promising to deliver her entire career. Let us hope that this is the first of many like it to come.
https://www.allmusic.com/artist/flora-purim-mn0000184637
FB: https://www.facebook.com/AirtoMoreira.FloraPurim