Hornscape (front cover)CZECH FLAG        Hornscape — Hornscape (March 6th, 2020)
Luboš Soukup | Oskar Török | Michal Rataj
Ψ•   Hudebníci progressive~jazzového uskupení Points se poprvé setkali se skladatelem a interpretem Michalem Ratajem v roce 2015. Obě strany se rozhodly spolupracovat a obohatit své zkušenosti na základě odlišností v kompozičních, interpretačních a posluchačských tradicích. Výsledkem této spolupráce byl vznik nového prostoru, kde mohli hledat novou hudební řeč na pomezí jazzu, musique concréte, improvizace a zvukové performance. Projekt The Points~Rataj Quintet byl aktivní tři roky.
Ψ•   Oskar Török, Michal Rataj a Luboš Soukup nyní navazují na tvorbu The Points~Rataj Quintet. Využívají více elektroniky, ale také flétny, středověkého cimbálu nebo širokou paletu perkusí. Jejich hudba je nabitá emocemi využívající prostředky od virtuózní nástrojové techniky po polyfonní elektroakustický ambient. HORNSCAPE ©Photo credits: Karel Cudlín
Location: Praha, Czech Republic
Album release: March 6th, 2020 
Record Label: 100PROMotion
Duration:     51:09
Tracks:
01. Mer Noire   8:16
02. Little Polyphony   4:21
03. One for Miles   6:54
04. Mini A   0:49
05. The Land of Snow   7:53
06. Bridges   5:42
07. Hornscap   5:59
08. Mini B   1:28
09. Bilaterální   4:55
10. Ballerina in Slow Motion   4:52
Personnel:
•    Michal Rataj live electronics, synthesizers
•    Oskar Török trumpet, percussions, live electronics
•    Luboš Soukup saxophones, clarinet, flute
Description:
Ψ•   Projekt Hornscape navazuje na to nejlepší ze spolupráce jazzových hudebníků kapely Points a hudebního skladatele a zvukového designera Michala Rataje. Nyní v komornějším triu otevírá Hornscape prostor pro hledání nového hudebního jazyka v průsečíku mezi jazzovým idiomem, konkrétní hudbou, improvizací a zvukovou performance orchestrovanou surroundovým zvukem. Rataj, Soukup a Török se volně pohybují v prostoru virtuózního instrumentálního projevu, expresívních zvukových gesty a výrazného polyfonního ambientu.
ENG
•Ψ   The musicians of the progressive jazz group Points first met composer and performer Michal Rataj in 2015. Both sides went in hoping for mutual enrichment given their adherences to diverse compositional, interpretive, and listening traditions. However, the clearest product was an emerging space in which they could search for a new musical language on the crossroads of jazz, musique concrète, improvisation, and sound performance orchestrated in surround sound. The Points- Rataj Quintet was active for three years and created grounds for a continuation.
•Ψ   Oskar Török, Michal Rataj, and Luboš Soukup now continue in the best work produced by the Points~Rataj Quintet. They include more electronics, but also a flute, a medieval cimbalom, or a wide palette of percussion. Their new musical language is very emotionally charged, stretching from virtuosic instrumental technique and expressive sonic gestures to polyphonic electroacoustic ambient. The musicians seem to float between the promoters’ genres, through atmospheres as if they found themselves in a film, through the dynamics of a wide range of musical instruments: surprising… and being surprised.