Jozef Scheiner
Perinmama

Jozef Scheiner — Perinmama (October 1, 2014)

Slovakia Jozef Scheiner — Perinmama 

EXCELLENT ALBUM Jozef Scheiner — Perinmama & NOMINATED FOR TAIS AWARDS
˜˜   Je fajn počuť dobrú mandolínu. Od chvíle, čo som získal prvý vinyl Davida Grismana, je mandolína mojou veľkou záľubou a celú scénu podľa svojich možností sledujem. Napriek tomu Jozef Scheiner prišiel ku mne nečakane, reagoval som na doporučenie od Petra...
˜˜   Mandolin and Guitar player, Composer.
˜˜  Jozef Scheiner konečne vydáva na naše pomery naozaj výnimočný sólo mandolínový album. Bolo mi veľkým potešením sa na ňom muzikantsky spolupodielať popri iných výborných muzikantoch.” (Peter Luha)   
Location: Slovakia
Album release:  October 1, 2014
Record Label:
Duration:
Tracks:
01. For Piazzolla     5:41
02. Smoke on the Mandolin     5:02
03. Samurai Blues     4:49
04. Resonatorium     3:55
05. Midnight Waltz     4:24
06. Jurka     3:49
07. Orient Session     6:14
08. Perinmama     2:52
09. Rain     3:59
Guests:
♣   Marek Berky — clarinet, EWI, saxophone
♣   Peter Luha — acoustic guitar, bass guitar, electric guitar
♣   Dino Majdák — cajón, darbuka, djembe, chimes, rainstick, shaker, tambourine
♣   Stanislav Palúch — violin
♣   Peter Szabados — dobro
♣   Michal Vavro — acoustic guitar
˜•˜   Welcome to my first mandolin album with really special guests. The album contains my own compositions of various moods. For this purpose, I used three types of mandolin — acoustic, acoustic–electric (Godin A8) and resonator. I also play electric guitar and resonator guitar and in one case bass guitar.
˜•˜   A CD is planned for release. Thanks for stopping by here and listening. Many thanks to all people involved in the project.
Samurai Blues
♣   Marek Berky — EWI
♣   Peter Luha — acoustic guitar, bass guitar and slide solo on electric guitar
♣   Dino Majdák — chimes, rainstick, shaker
♣   Stanislav Palúch — violin
♣   Jozef Scheiner — acoustic–electric mandolin and electric guitar
Resonatorium
♣   Jozef Scheiner — resonator guitar and resonator mandolin
♣   Peter Szabados — dobro
Midnight Waltz
♣   Peter Luha — bass guitar
♣   Stanislav Palúch — violin
♣   Jozef Scheiner — acoustic-electric mandolin
♣   Michal Vavro — acoustic guitar
Jurka
♣   Marek Berky — saxophone
♣   Peter Luha — bass guitar
♣   Stanislav Palúch — violin
♣   Jozef Scheiner — acoustic mandolin
♣   Michal Vavro — acoustic guitar
Orient Session
♣   Marek Berky — clarinet
♣   Peter Luha — bass guitar
♣   Dino Majdák — darbuka , djembe, tambourine
♣   Stanislav Palúch — violin
♣   Jozef Scheiner — resonator mandolin
♣   Michal Vavro — acoustic guitar
Perinmama
♣   Peter Luha — bass guitar
♣   Stanislav Palúch — violin
♣   Jozef Scheiner — acoustic mandolin
♣   Michal Vavro — acoustic guitar
Rain
♣   Jozef Scheiner — acoustic–electric mandolin, bass guitar and electric guitar
♣   All compositions by Jozef Scheiner
♣   Mixed and mastered by Peter Szabados
♣   Cover photo by František Pech
♣   Graphic design by Martin Scheiner
♣   Copyright © 2014 Jozef Scheiner
Bandcamp: http://jozefscheiner.bandcamp.com/album/perinmama
Twitter: https://twitter.com/JozefScheiner
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Jozef-Scheiner/1404346406451126
____________________________________________________________

Jozef Scheiner
Perinmama