4963 x 7017 POSTER 13th TAIS AWARDS 2020 VIKI FINAL VERSIONCZECH FLAGSlovakia Flag      POSTER 13th TAIS AWARDS 2020 (koncert vítězů, dark fusion, Kurzweill, singer~songwriters) 
Date: January 31, 2020 13th Tais Awards 2020
Místo: FoodBar Coma’r. 
Popis: Stylová kavárna a FoodBar v Praze
Adresa: Kodaňská 81/4, Praha 10 — Vršovice
Spojení: TRAM 13 a 22, zastávka Ruská. Vzdálenost 17 metrů.
Kontakt: m.me/comarprague, Tel.: 222 944 133
Datum: 31. ledna 2020 od 19:00
Maximální kapacita: 60 osob 
Headliner: TRYPTYCH
Opening Acts: ELDAS CURVAS PELIGROSAS, VIKTORIE HORÁKOVÁ
Vybavení:
•   WiFi
•   Ozvučení
Účinkující: Viktorie Horáková ©Foto: Vendula Fantová 2018
VIKTORIE HORÁKOVÁ
♦   Viki se k předešlému albu vyjádřila: „Desku „7 dní“ jsem dělala s Danem Šustrem. Moc do toho nezasahoval. V podstatě se to jen přetočilo. S aranžema mě pomáhá Luděk Benda, se kterým dělám i DNO. Je velice šikovný.“  V současné době připravuje nové album „UTOPIE“, které vyjde letos. Viktorie Horáková je poctivou, houževnatou, cílevědomou prací dlouhodobou a opravdovou ikonou českého šansonu. O čem mluvíme? Jde o její autorskou tvorbu, vyživovanou jejím kvalitním hlasem v podobě vřelosti, pohlazení a přesnosti. O frázování nemluvě. Dále o velmi slušné úrovni hry na Grand Piano a elektronický Kurzweill, kterým vše podtrhuje. Má široký rádius, je přizpůsobivá a flexibilní. Má naprosto nadstandardní taneční schopnosti při svých vystoupeních v rapové formaci DNO s Luďkem Bendou. 
Sólo diskografie: 
♦   UTOPIE (2020)
♦   7 dní (2018)
♦   Tam (2017)
♦   Naučit se  milovat (2015)
♦   The BEST OF (2014)
♦   In these days EP (cdr, 2011)
♦   Snowed roads (cdr, 2005)
ELDAS CURVAS PELIGROSASELDA’S CURVAS PELIGROSAS
♦   kytaristka STILLKNOX sólo s autorskými písněmi. Elda’s Expat Experience 2010 — CZ
♦     Elda (Eliška Kohoutová) skládá songy odjakživa — kytara/texty/zpěv. Texty v angličtině a češtině. Některé písně se hodily pro kapelové zpracování, některé si nechává pro svůj solo repertoár. V roli kytaristky~skladatelky se realizuje od roku 2002 v kapele Stillknox (CZ), od zimy 2009 si přidala kapelu Facetigers (USA/CZ) a svou individualisticko~separatistickou touhu po emancipaci praktikuje od roku 2005 v podobě solo vystoupení s akustickou (občas elektrickou) kytarou, zpěv. Účastní se různých open miců, autorských čtení, jamů, full~performance klubových a venkovní tématických akcí a festivalů v Praze a ČR, s příležitostnými výlety do obou “Amerik”. V létě 2010 se účastnila jako instruktorka a managerka kapely na prvním DG Rockovém campu pro holky v ČR v Táboře v rámci projektu CESTA. Stylově se hudebně řadí mezi independent /alternative/ acoustic rock/punk/ folk/ grunge/ blues žánr.  Její umělecký projev by se dal charakterizovat jako dekadentní feministická post~pseudo~anti~lyrika, sporné citové obnažování duše paralelně se mísící s jejím zatracováním. Dle pozorovatelů  její projev vyjadřuje určitý „I don’t give a fuck“ postoj... Nabrousit si pily a rozpusit genderová očekávání i na hudebním poli — nikdo jiný to za nás neudělá než my sami! Kdyby jste se jí ptali, o čem zpívá a proč, odpověděla by vám nejspíš něco neurčitého, ve smyslu „uskutečňování touhy osobního i veřejného, vnitřního i vnějšího socio~rockového dialogu se sebou, světem a Bohem …o lásce, násilí a (ne)smyslu…“ 
♦    V létě 2010 zkompaktovala své „životní“ dílo ve studiu Štěpána Kojana ve Struhařově u Benešova, kde natočila své původní autorské songy — počtem rovných 11. 
Elda’s Curvas Peligrosas — English bio (update 2012)
♦     Elda (Eliška Kohoutová, born in Prague, the Czech Republic) has always composed songs — guitar / lyrics / vocals. Texts are mainly in English and a couple in Czech. Some songs fit a band set up, and some she leaves for her solo repertoire. Since 2002 she’s been mainly engaged as a guitar player~songwriter in the female band Stillknox (CZ), and in winter 2009 she has included the Facetigers (US / CZ); in 2011~2012 she has supported the Hradec Králové female band Sweetzone;  in 2012 a Prague based theatre~pop~rock band Uran, which is playing for the  Malé Vinohradské divadlo/D21 theatre. Since 2005 she’s been performing various solo gigs with the acoustic (sometimes electric) guitar&vocals at open mics, readings, jams, full~performance club and outdoor alternative events and festivals in Prague and in the CZ, with occasional excursions into both Americas. Since 2010 she has been participating in the organization of the CESTA project DG Rock Camp for Girls in the Czech Republic as a guitar instructor, band manager; giving presentations on the History of Women in Rock. In the summer of 2010, Elda compiled her „life’s work“ in the studio of Štěpán Kojan, where she recorded 11 of her original author songs, calling her debut „Elda’s Expat Experience“. Above all, in 2011 she established a band called Elda’s Curvas Peligrosas (drums, bass, her on guitar and vocals~USA/CZ), which had been playing in this line~up for nearly a year. Nevertheless, she is currently performing solo. The music style ranges among the independent / alternative / acoustic rock / punk / folk / grunge / blues genres. Elda’s artistic expression could be described as a decadent feministic post~pseudo~anti~lyricism, a contradictory emotional stripping of the soul, mixing in parallel with its damnation. According to observers, her show expresses a certain „I don’t give a fuck“ attitude ... Sharpen the saw and dissolve the gender expectations even in the music field — no one else will do it for us than ourselves! If you asked her what she sings about and why, she would probably say something uncertain, in the sense of „accomplishing a desire of personal, public, internal and external socio~rock dialogue with herself, the world and God …about love, violence and (non)sense ...“ https://bandzone.cz/elda 
TRYPTYCH
♦  Original dark fusion trio.
Personnel:
↵  Vladimír Mikláš — guitar
↵  Miloš Peter Klápště — bass, synth
↵  Dušan Černák — drums
♦  Z improvizačního Duo Pilot kytaristy Vladimíra Mikláše a bubeníka Dušana Černáka vzniklo připojením baskytaristy Miloše Klápště trio Tryptych. Seskupení využívá prvky jazzu, progresivního rocku, noise music i ambientu, a za pomoci analogových syntezátorů vytváří zajímavé zvukové stěny podepřené živelným i sofistikovaným groovem. Improvizační schopnosti i technická vyspělost členů, společně s nosnými tématy a neotřelými harmoniemi, nechává nahlédnout do subžánru, který je možno definovat jako „dark fusion“. Tryptych jsou držitelé ceny Tais Awards 2018 v kategorii „BAND“.  TRYPTYCH / Dušan Černák: Drums
♦  Dear TRYPTYCH fans! Trio TRYPTYCH emerged from improvisational Duo Pilot of guitar player Vladimír Mikláš and drummer Dušan Černák, afther bass/synth player Miloš Klápštĕ joined them. Tryptych uses elements of jazz, progressive rock, noise and ambient in it’s musical cocktail. The presence of analogue synthetizers creates interesting soundscapes, supported by lively and sophisticated groove. Improvisational skills, top level of musicianship, strong themes and unique harmonies, could be described as „dark fusion“. That’s Tryptych — a musical journey full of surprise and invention. Tryptych are holders of the Tais Awards prize in the category „Band“.
FoodBar Coma’r