OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » EDITORIAL » PROSTOR, Part II.
PROSTOR, Part II. / HLAVNÍ TÉMA

PROSTOR, Part II. / HLAVNÍ TÉMA

HLAVNÍ TÉMA
Utajený příběh o stvoření
♠   MILIARDY lidí četly nebo slyšely, co říká Bible o vzniku vesmíru. Tato 3 500 let stará zpráva začíná známou větou: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“
♠   Mnoho lidí si však neuvědomuje, že náboženští vůdci, včetně takzvaných kreacionistů a fundamentalistů, biblickou zprávu překroutili a tak vznikly různé historky, které se odchylují od toho, co Bible doopravdy říká. Také jsou v přímém rozporu s vědeckými fakty. I když je nelze najít v Bibli, někteří lidé po jejich přečtení biblickou zprávu zavrhli jako mýtus.
♠   Pravdivý biblický příběh o stvoření zůstal většině lidí utajený. To je škoda, protože Bible předkládá velmi logické a věrohodné vysvětlení vzniku vesmíru, které je navíc v souladu s vědeckými objevy. Možná tedy budete i vy příjemně překvapeni, až si tento utajený příběh přečtete.NESTVOŘENÝ STVOŘITEL
♠   Biblická zpráva o stvoření se zakládá na faktu, že existuje nejvyšší bytost, všemohoucí Bůh, který všechno stvořil. Kdo to je? A jaké je podstaty? Bible odhaluje, že se naprosto liší od bohů, kteří se objevují v populární kultuře a rozšířených náboženstvích. Je stvořitelem všeho, ale většina lidí o něm skoro nic neví.
• Bůh je osoba. Není to neurčitá síla bez vlastností, která se bezcílně vznáší ve vesmíru. Má myšlenky, pocity a cíle.
• Bůh má neomezenou moc a je nesrovnatelně moudrý. To vysvětluje, proč ve všem, co stvořil, zejména v živých organismech, je patrný důmyslný konstrukční plán.
• Bůh je tvůrcem veškeré hmoty, a proto se nemůže skládat z hmotných prvků, které sám vytvořil. Je duchovní neboli nehmotné podstaty.
• Boží existence není omezena časem. Bůh existoval vždycky a vždycky existovat bude. Nikdo ho tedy nestvořil.
• Bůh má osobní jméno, které je v Bibli uvedeno mnohotisíckrát. Toto jméno je Jehova.
• Bůh lidi miluje a zajímá se o ně.
JAK DLOUHO BŮH TVOŘIL VESMÍR?
♠   Bible uvádí, že Bůh stvořil „nebesa a zemi“. Toto obecné vyjádření však neříká, jak dlouho vesmír vytvářel ani jakou použil metodu. A jak máme rozumět rozšířenému kreacionistickému názoru, že stvořil vesmír za doslovných šest dní o 24 hodinách? Tento názor, který vědecká veřejnost odmítá, vyplývá ze zásadního nepochopení biblické zprávy. Co vlastně Bible říká?
• Bible není zajedno s fundamentalisty a kreacionisty, kteří tvrdí, že stvořitelské dny byly doslovné dny o 24 hodinách.
• V Bibli se slovo „den“ často používá na různá časová období. V některých případech není uvedeno, jak jsou dlouhá. Týká se to i zprávy o stvoření zapsané v biblické knize Genesis.
• Každý ze šesti stvořitelských dnů, o kterých se píše v Bibli, mohl trvat tisíce let.
• Bůh stvořil vesmír včetně neživé planety Země už před tím, než začal první stvořitelský den.
• Zdá se, že šest stvořitelských dní bylo dlouhými časovými úseky, během kterých Bůh připravoval zemi, aby na ní mohli žít lidé.
• Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými závěry o stáří vesmíru.
POUŽIL BŮH EVOLUCI?
♠   Mnozí lidé, kteří nepovažují Bibli za pravdivou, věří teorii, že živé organismy vznikly z neživých chemických látek pomocí neznámých a neřízených procesů. V určitém okamžiku se údajně objevil sebereplikující se organismus podobný bakterii, z něhož se postupně vyvinuly všechny druhy, které existují dnes. Tato teorie v podstatě říká, že úžasně složitá lidská bytost vznikla z bakterie.
♠   Evoluční teorii přijímají i mnozí lidé, kteří tvrdí, že Bible je Boží Slovo. Věří, že Bůh způsobil samotný vznik života na zemi, ale potom jen sledoval a možná i řídil proces evoluce. Nic takového ale v Bibli není.
• Bible říká, že Bůh stvořil všechny základní druhy rostlin a živočichů a také dokonalého muže a ženu, kteří si byli vědomi sami sebe, dokázali projevovat lásku a jednat moudře a měli smysl pro spravedlnost.
• Živočišné a rostlinné druhy, které Bůh stvořil, samozřejmě prošly změnami a v rámci druhů vznikly různé variace, které známe dnes a které se od sebe v mnoha případech pozoruhodně liší.
• Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými pozorováními, že se v rámci jednoho druhu objevují různé variace.
STVOŘITEL PATRNÝ VE STVOŘENÝCH VĚCECH
♠   V polovině 19. století se v otázce evoluce přírodním výběrem přidal na stranu Charlese Darwina britský biolog Alfred Russel Wallace. Ale i tento známý evolucionista údajně řekl: „Ti, kdo mají oči, aby viděli, a mysl navyklou uvažovat, rozpoznávají v nejnepatrnějších buňkách, v krvi, na celé planetě a ve všech částech hvězdného vesmíru . . ., že existuje inteligentní a vědomé řízení, jedním slovem Mysl.“
♠   Téměř 2 000 let před Wallacem už bylo v Bibli zapsáno: „[Boží] neviditelné vlastnosti jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství.“ (Římanům 1:20) Udělejte si občas chvilku, abyste se zamysleli nad úžasnou složitostí v přírodě. Je patrná v pouhém stéblu trávy, stejně jako v nesčetných nebeských tělesech. Když si takových výtvorů budete více všímat, můžete za nimi vidět stvořitele.
♠   Možná se ale zeptáte: Pokud existuje milující Bůh, který všechno stvořil, proč připouští zlo? Přestal se o lidi zajímat? Co přinese budoucnost? Bible obsahuje mnoho jiných utajených příběhů — pravd, které jsou pohřbeny pod nánosem lidských názorů a náboženských ideologií, a jsou tedy většině lidí skryty. 
ČASOVÁ OSA STVOŘENÍ
POČÁTEK
♠   Jsou stvořena hmotná nebesa a země. (1. Mojžíšova 1:1)
TEMNOTA
♠   Země je beztvará, pustá a temná. (1. Mojžíšova 1:2)
PRVNÍ DEN
♠   Rozptýlené světlo zjevně prostupuje zemskou atmosférou. Pokud by byl na zemi nějaký pozorovatel, nedokázal by rozeznat, z jakého zdroje světlo pochází. Přesto je zřejmý rozdíl mezi nocí a dnem. (1. Mojžíšova 1:3–5)
DRUHÝ DEN
♠   Země je pokrytá vodou a hustou vrstvou páry. Voda a pára jsou oddělené, čímž mezi vodní plochou a nebeskou klenbou z páry vzniká určitý prostor. Bible ho popisuje jako „prostor mezi vodami“ a nazývá ho „Nebem“. (1. Mojžíšova 1:6–8)
TŘETÍ DEN
♠   Hladina vody klesá a objevuje se souš. Atmosféra se pročišťuje a díky tomu může na zemský povrch dopadat větší množství slunečního světla. Objevuje se vegetace a během tohoto a dalších stvořitelských dní vznikají nové rostlinné druhy. (1. Mojžíšova 1:9–13)
ČTVRTÝ DEN
♠   Ze zemského povrchu je vidět slunce a měsíc. (1. Mojžíšova 1:14–19)
PÁTÝ DEN
♠   Bůh tvoří velké množství vodních živočichů a létajících tvorů se schopností rozmnožovat se v rámci svého druhu. (1. Mojžíšova 1:20–23)
ŠESTÝ DEN
♠   Bůh tvoří malá i velká suchozemská zvířata. Šestý den vrcholí stvořením jeho mistrovského díla — prvního lidského páru. (1. Mojžíšova 1:24–31)
♠   Bible není zajedno s fundamentalisty a kreacionisty, kteří tvrdí, že stvořitelské dny byly doslovné dny o 24 hodinách.
♠   Biblická zpráva o stvoření není v rozporu s vědeckými pozorováními, že se v rámci jednoho druhu objevují různé variace.
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠  

PROSTOR, Part II. / HLAVNÍ TÉMA

NEWS

17.9.2018

Grand Blanc

17.9.2018

Féloche

17.9.2018

Franck Biyong

14.9.2018

Billy Wylder

13.9.2018

The Daysleepers

13.9.2018

Alejandro Escovedo

13.9.2018

Ava Luna

12.9.2018

Mothers

archiv

ALBUM COVERS X.

Rabbit Island — Deep in the Big (Aug 17, 2018)
Tais Awards & Harvest Prize
Za Zelenou liškou 140 00 Praha 4, CZE
+420608841540