Psychic Markers — Psychic Markers (29 May, 2020)UK FLAG Psychic Markers — Psychic Markers Psychic Markers — Psychic Markers (2020)

■♠■  Tohle album dokazuje, že náhradní díly jsou vzácnější než zuby u slepice. Zážitek z doteku smrti, který je vsáknut do aktivní písečné bouře během amerického tripu stačí, aby jste o životě přemýšleli jinak. Být ponořen do vířícího se písku, prachu, splašek a  elektrizujícího hukotu, zatímco se snažil udržet kontrolu nad rychlým autem, mohl být v životě Stevena Doveho jen krátkým zábleskovým okamžikem, ale i ten stačil, aby člověku z Psychic Markers pokládal otázky života a smrti. Tyto věci vždy ovlivňují. Život nenahradíš. Žádné náhradní díly nemá.

Psychic Markers

Steven Dove

■♠■  Psychic Markers přijali přechodný způsob rozvoje v jejich počátečních letech jako skupiny. Tavení žánrů psych~rocku s popem a Krautrockem není v žádném případě jistým úspěchem. Zavádění a zkoumání elektronických zvukových scén na jejich novém materiálu pouze zvýšilo jejich pohlcující a občas ohromující stěnu zvuku. „Představte si film Davida Cronenberga, ve kterém se každé ráno probudíte, abyste zjistili, že se váš mozek vloudil do hlavy někoho jiného,“ říká Dove. „Vidíš život z úplně jiného úhlu. Chtěli jsme vytvořit album, které bylo 100% naše,“ říká Leon Dufficy. „S nulovým ředěním jinými vlivy.“ Kytarista Dufficy je také společně zodpovědný za průzkum Psychic Markers prozkoumaný na novém albu, hraní se starým zařízením, zkoumání čtyř skladeb, mikro kazet a bicích strojů: „Chtěl jsem vidět, jaký by to mělo na náš proces psaní dopad a nahrávání,“ řekl. „Tím, že odstraníte nekonečné možnosti, které máte v digitálním světě.“ Alan Watts to popisuje jako „bod uprostřed přesýpacích hodin, kdy máme tyto obrovské prostory, obsahující minulost a přítomnost, ale pouze jedno zrnko písku pro současnost. To celou věc zřejmě činí zvláště obtížným místem. Tyto body jsou ozvěnami v Clouds, písně psané z pohledu dítěte, které, jak to cítím já, by mělo být povzbuzeno, aby nechal fantazii běžet divoce, díval se do mraků, hvězd a zůstalo uvolněné.“

Psychic Markers

Location: London, UK
Recorded: at Axis Mundi’s Beach Hut studio in Rockaway Park, NY.
Album release: May 29, 2020
Record Label: Bella Union
Duration:     42:30
Tracks:
01. Where Is The Prize?   4:10
02. Silence In The Room   4:32
03. Pulse   3:07
04. Enveloping Cycles   5:43
05. Sacred Geometry   3:59
06. A Mind Full And Smiling   2:40
07. Irrational Idol Thinking   4:55
08. Juno Dreams   2:56
09. Clouds   5:54
10. Baby It’s Time   4:34

Artrocker New Blood Festival at Hoxton Square Bar & Kitchen on 8 January 2015 ©Chris Patmore

Psychic Markers

Třetí album

■♠■  Psychic Markers vydávají své třetí album, teď eponymní v Bella Union. Album plynule přechází mezi pulzující groove~elektronikou a psychedelickým popem tak často, jak přechází od šumivé melodie k bohaté filmové atmosféře. S členy přicházejícími z tak vzdálených oblastí, jako je Austrálie a Yorkshire. Dufficy a Dove psali a produkovali nahrávku společně. Dusný, ale jemný basový zvuk pochází od Luka Jarvise, který také udělal artovou práci na albu, zatímco zářící doprovodné vokály Alannah Ashworth hladí vedle sdílených perkusních povinností Lewise Bakera a Jima Wallise. Úvodní skladba Where Is The Prize je perfektní otvírák, který zapouzdřuje Doveův introspektivní, ale existenční lyricismus, jakož i rozšířený zvukový terén kapely. Je psán z pohledu starého člověka, který vidí přátele umírat, dokud nezůstanou pouze oni: „We strive for old age but what’s even there if you make it?“ ptá se Dove. Hudebně to začíná jemně lapujícími vlnami elektroniky, které nastavují tón pro album, které je více~méně elektronice nakloněné. Celkové elektronické přepracování to však není. Místo toho jejich třetí album usedá na příjemném bodě mezi vývojovým a revolučním krokem; udržet základní podstatu a osobnost kapely, ale také se stěhovat do nového teritoria. Ozdobuje a osvěcuje již existující patro kapely, která v písni Clouds inklinuje na 1970s v Německu (protiklad: otevírá pohled na život z pohledu dítěte) a tu, která ukazuje jejich setrvalou marku/talent pro pohlcující melodii prostřednictvím nádherné Baby It’s Time ve stylu Yo La Tengo. Uprostřed zvukových scén v Juno Dreams je zde ukázka staré texaské psychiky, která nedokáže předvídat budoucnost svého předmětu, zatímco psychedelic noise trip v Sacred Geometry je přímým zachycením okamžiku, kdy byl Dove uvězněn v písečné bouři. Tato píseň se mi od nich líbí nejvíc.
≡♦   Speaking about the track, the band say: “The pressures of society don’t begin in adulthood, they start as soon as you’re able to communicate and essentially from the moment you can walk, talk and shit by yourself. These initial milestones are the foundations of responsibility and invariably the moment the pressure mounts. Questions surrounding your future begin immediately, “What do you want to be when you get older?”, for example. This emphasis on the future only grows in tandem with the pressures of adulthood and my opinion is to live more in the present and to alleviate some of this pressure, especially in the young. Alan Watts describes it as the point in the middle of an hourglass, we have these huge spaces containing the past and the present but only one grain of sand for the present. This obviously makes it a particularly difficult place to exist.
≡♦   “These points are echoed in Clouds, written from the perspective of a child who I feel should be encouraged to let the imagination run wild, look up to the clouds, the stars and be free.”

Psychic Markers

Dufficy and Dove

■♠■  A near death experience being sucked into an active sandstorm during a US road trip is enough to make you think about life. Being immersed in a swirling vortex of sand, dust, tumbleweed and detritus whilst trying to keep control of a speeding car might have only been a brief flash moment in Steven Dove’s life but it was enough for the Psychic Markers man to question life. “These things impact you,” he says. “I got thinking about human nature, our proneness to mistakes, imperfection and the implications of reactionary decision making.”
■♠■  The results of such lyrical reflection, and broad spectrum of thought, can be heard throughout the latest Psychic Markers album, one that Dove describes as, “Imagine a David Cronenberg~style movie in which each morning you awake to find your brain merged inside someone else’s head – you see life from a totally different angle.”
■♠■  Approaching things from a different angle was also the objective sonically. “We wanted to make an album that was 100% us,” says Leon Dufficy, who heads up the band with Dove. “With zero dilution from other influences.” This natural, intuition~led, direction is something immediately apparent on the album, one that weaves seamlessly between pulsing groove~locked electronica and psychedelic pop as frequently as it glides from sparkling melody to rich cinematic ambience.
■♠■  “Cohesive yet diverse,” is what the band have said of their music and it fits their personalities too, with members coming from as far afield as Australia and Yorkshire. Dufficy and Dove wrote and produced the record together, the sultry yet subtle bass comes from Luke Jarvis, who also did the band’s artwork, whilst the glowing backing vocals of Alannah Ashworth feature alongside the shared percussion duties of Lewis Baker and Jim Wallis.
■♠■  The opening track ‘Where Is the Prize?’ is a perfect opener that encapsulates Dove’s introspective yet existential lyricism, as well as the band’s expanded sonic terrain. It’s written from the perspective of an old person who sees friends die off until only they remain. “We strive for old age but what’s even there if you make it?” asks Dove. Musically, it opens with gently lapping waves of electronics that sets the tone for a more electronically~leaning record.
■♠■  A total electronic overhaul this is not, however. Instead, their third album sits in a sweet spot between evolutionary and revolutionary step; retaining the core essence and personality of the band but also moving into new territory. It embellishes and emboldens the band’s pre~existing palate, one that still nods to 1970s Germany on the careering ‘Clouds’ (a song that, antithetical to the opener, looks at life from the perspective of a child) and one that still exhibits their seamless knack for immersive melody via the gorgeous Yo La Tengo~like closer ‘Baby It’s Time.’
■♠■  Amidst the engulfing soundscapes of ‘Juno Dreams’ is a sample of an old Texan psychic that cannot foresee a future for its subject, whilst the serene~to~nightmare psychedelic noise trip that is ‘Sacred Geometry’ is a direct exploration of the moment Dove was caught in the sandstorm. “The track is that nanosecond you have to make an important decision — the second part of it being the knock~on effect of making the wrong one.”Psychic Markers — Psychic Markers (29 May, 2020)

■♠■  Playing with structure and form, and the overlapping role between lyrics and music, is rooted in the album. “I was tired of writing within the constraints of a verse/chorus structure and wanted to be expressive in alternative ways,” says Dove. “It’s like walking the same route to get from a to b — eventually it becomes mundane and for this record I wanted to try walking a different way.” Dufficy also found himself going down a rabbit hole of old gear for the album, exploring four tracks, micro cassettes and drum machines. “I wanted to see how it would impact our writing and recording process,” he says. “By taking away the endless options you have in the digital world.” The result is one that adds to the already deeply textural world of the band — an approach that has previously reared its head via doo~wop~esque harmony vocals, thoughtfully layered immersive guitars or enveloping atmospheres — as well as adding a further sense of diving into the unknown.
■♠■  The dodgy motors of the four~track led to drums and keys being all over the place on the track ‘Enveloping Cycles’, creating its own woozy, distinct rhythm of gently fizzing beats. That is before the machine gave up completely. “The four~track died right at the end of making the album, so its quirks will only ever exist on this album,” Dufficy says. “I like that, it’s kind of romantic to me.”
■♠■  Much like being caught in the middle of a sandstorm, or a piece of equipment holding out until the final sputtering moments of musical completion, there’s something unique, engulfing and encompassing about the latest Psychic Markers album. A beautiful bottling of time and place that magically ends up somewhere completely new.

■♠■  https://bellaunion.com/
FB: https://bellaunion.com/