RADEK BABORÁK a jeho ORQUESTRINA: PIAZZOLLA        Radek Baborák Orquestrina — Piazzolla (Dec. 12th, 2019) 
Pamela MÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃéndez ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃâ Time (22 Feb 2019)
Location: Praha, CZE
Album release: Dec. 12th, 2019
Record Label: Animal Music
Duration:
Tracks:
01. Fracanapa 
02. Escualo 
03. Tango Etude No. 1 
04. Michelangelo 70
05. Tango Etude No. 4
06. Fuga y Misterio
07. Tango Etude No. 3
08. Butcher’s Death
09. Milonga del Ángel
10. Tango del Diablo
11. Resurrección del Ángel
12. Tanti anni prima (Ave Maria)
Arr. Notes:
♦   Ástor Piazzolla/aranžmá Tomáš Ille   1, 2
♦   Ástor Piazzolla/aranžmá Radek Baborák   3, 4, 5, 7, 9, 10
♦   Ástor Piazzolla/aranžmá Radek Baborák a Tomáš Ille   6
♦   Ástor Piazzolla/aranžmá Tomáš Ille   8, 11
♦   Ástor Piazzolla   12
Personnel:
♦   Radek Baborák — lesní roh
♦   Petr Valášek — basklarinet, alt saxofon
♦   Bence Bogányi — fagot
♦   Miriam Rodrigez Brüllová — kytara
♦   Václav Krahulík — klavír
♦   Dalibor Karvay — 1. housle
♦   Martin Bačová — 2. housle
♦   Karel Untermüller — viola
♦   Hana Baboráková — violoncello
♦   David Pavelka — kontrabas
♦   Jiří Stivín Jr. — perkuse
Credits:
♦   Nahrávka: Milan Cimfe, Petr Ostrouchov, Vojtěch Svatoš (Sono Records, Nouzov)
♦   Mix: Milan Cimfe, Petr Ostrouchov (Sono Records, Nouzov)
♦   Mastering: Pavel Karlík, Adam Karlík (Sono Records, Nouzov)
YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=radek+baborák                                           ♦⇔♦     Již první album světoznámého hornisty RADKA BABORÁKA na labelu Animal Music obsahovalo „taneční hudbu“ známých i méně známých skladatelů v úpravách pro lesní roh a komorní soubor, mezi nimiž nechyběl klasik argentinského „tanga nueva“ ASTOR PIAZZOLLA. Právě jeho hudbě je zcela věnováno nové album s příznačným názvem PIAZZOLLA, jímž RADEK BABORÁK pokračuje ve své průkopnické cestě aranžéra a interpreta Piazzollova díla v netypickém obsazení. Dává zde vyniknout samotným skladbám a mistrovské invenci Piazzolly, který dovedl na malé ploše dosáhnout velkého výrazu, exaltovanosti i vášně v kontrastu s melancholií a pokorou. To vše v jeho hudbě v podání Baborákova souboru zůstává, povýšeno na novou zvukovou úroveň prostřednictvím dokonalé souhry a energické interpretace.
♦⇔♦     Baborákem řízený mezinárodní soubor ORQUESTRINA sestává z vynikajících sólistů a hráčů předních komorních těles: kromě uměleckého vedoucího jej tvoří houslisté Dalibor Karvay a Martina Bačová, violista Karel Untermüller a violoncellistka Hana Baboráková, basklarinetista Petr Valášek, známý z Clarinet Factory, vynikající slovenská kytaristka Miriam Rodriguez Brüllová, klavírista Václav Krahulík, maďarský fagotista Bence Bogányi, kontrabasista David Pavelka a bubeník Jiří Stivín Jr.
♦⇔♦     Album — skvěle ilustrované Jonatanem Kunou ze Studia Najbrt — vychází již 12. prosince, a to jak na CD, tak na vinylu.
KONTAKT:
Mgr. Zdeněk PETR
Kytlická 756
190 00 Praha
Česká Republika
Tel.: +420 602 660 487
Zastoupení Japonsko:
Amati
Mr. Yuji ARAI
ARK Hills Executive Tower S~201
1~14~5 Akasaka Minato~ku
Tokyo 107~0052
Japan
Tel.: +81 (0)3 3560 3007
Radek Baborak  © 2019 Photo credit: Jiří Thýn)
Notes:
JIŘÍ THÝN
♦⇔♦     Formálně dokonalé intalace Jiřího Thýna jsou úzce spjaty s určitými příběhy a debatami v umění, týkajícími se problematiky statusu (fotografického) obrazu. Vycházeje z tradice české abstraktní abstraktní moderny, Jiří Thýn elegantně zachycuje — s přiznanou aurou fetiše — objekty a ikony, které jsou způsobilé nám pomoci ve zkoumání možností zobrazení. 
♦⇔♦     Vystudoval Ateliér fotografie na vysoké škole uměleckoprůmyslové a absolvoval stáž v Ateliéru Malby Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Má za sebou několik zahraničních stipendijních programů, mezi něž patří například pobyt v Ateliéru fotografie na UIAH University v Helsinkách, PROGR v Bernu, FONCA v Mexico City. Svou fotografickou tvorbu často propojuje s instalací, malbou, textem a videem. Zabývá se jak samotným médiem fotografie a jeho přesahy, tak dalšími tématy jako je prostor, kompozice a tradiční fotografické postupy propojuje se současným postonceptuálním přístupem. Často vychází ze zobrazení lidského těla nebo architektury, které je však abstrahuje a zdůrazňuje jejich symbolickou hodnotu. Tematizuje a zkoumá i různé fotografické techniky jako například fotogramy na výstavách 50% šedá a Fotografie. V současné době je vedoucím Ateliéru postkonceptuální fotografie na pražské FAMU a je zastupován galerií hunt kastner.Fotograf Jiří Thýn