Sister Ray — „Communion“ (May 13, 2022)Edmonton FLAG                                                           Sister Ray — „Communion“ (May 13, 2022)
••  Pamatujete na Sister Ray, kompozici od The Velvet Underground Live At The Boston Tea Party, Dec. 12th, 1968? Je těžké říct, jestli umělecký název Sister Ray byl inspirován právě touto skladbou (26:17). Pochopitelně, přímému srovnání jsem se neubránil. Hned po této Velvetovské živé kompozici na úrovni rágy jsem shlédl 4 videa Sister Ray od Violence, přes Prophecy, Power až po Visions. A je to pořád lepší a lepší. Právě proto bych tam ten vliv slyšel. Je to jemnější, melodičtější, v midtempu, ovšem postavené na téměř tónické primě. Poté už se tónická paleta rozšiřuje. Cítím příběh, zejména ve Visions. 
••  Ella Coyes. Narodila a vyrostla na rozlehlých prériích okresu Sturgeon. Hudba je ponořena do široké škály kulturních vlivů. S gospelovým bluegrassem a country 90. let hrajícími na pozadí jejího mládí to byla tradiční hudba Métis hraná doma, která je nejen přiblížila nutné dědictví, ale naučila ji i formě vyprávění založené na kolektivní hodnotě, odolnosti a bezpečí. Prostřednictvím existenciálních otázek, které přišly se zkoumáním protichůdných identit, Coyes pochopila schopnost hudby archivovat osobní historii a zároveň rozbalovat ohromující emoce s podporou komunity.
•• Communion, debutové album Sister Ray, je syrovým, pečlivě zpracovaným portrétem významných, obyčejných okamžiků; zkušeností, definujících vaši minulost, a instruujících, jak se pohybujete světem. Je to také rozchodové album investované do zkoumání motivací činů spíše než do pokusů o morální úsudek. Jde o „vysrané sračky“, říká Coyes.Sister Ray — „Communion“ (May 13, 2022)Location: Sturgeon County~Edmonton, Alberta, Canada
Album release: May 13, 2022
Record Label: Royal Mountain Records
Duration:     35:49
Tracks:
01. Violence   4:16
02. Good News   2:47
03. Visions   3:34
04. I Want to Be Your Man   3:01
05. Reputations   3:36
06. Justice   2:51
07. Jackie in the Kitchen   3:57
08. Power   3:36
09. Crucified   3:04
10. Prophecy   5:07

Description:
••  Born and raised on the expansive prairies of Sturgeon County, Sister Ray’s music is steeped in a wide range of cultural influences. With gospel bluegrass and 90’s country playing in the background of their youth, it was the traditional Métis music played at home that not only  brought them closer to their heritage, but taught them a form of storytelling rooted in collective value, resilience, and safety. Through the existential questions that came with examining contradictory identities, Coyes came to understand music’s ability to archive personal histories while also unpacking overwhelming emotions with the support of a community. 
••  Communion, the debut album by Sister Ray, is a raw, meticulously~crafted portrait of momentous, ordinary moments; experiences that define your past, and instruct how you move through the world. It’s also a break~up album invested in exploring the motivations behind actions, rather than attempting moral judgment. It’s about “shitty shit” says Coyes.
Review by Megan LaPierre, Feb 24, 2022: 
••  https://exclaim.ca/music/article/sister_ray_unveils_debut_album_communion_shares_visions
Label: https://royalmountainrecords.com/
Shop: https://sisterray.limitedrun.com/
TT: https://www.tiktok.com/@sisterray780
FB: https://www.facebook.com/SisterRay780/Ellen Coyes. Sister Ray — „Communion“