Van der Graaf Generator — Recorded Live in Concert at Metropolis Studios, London (2012)

UK FLAG       Van der Graaf Generator — Recorded Live in Concert at Metropolis Studios, London
⊆⊕⊇  Artrocková jednotka, vedená Peterem Hammillem, se vyznačuje dynamickým rozsahem, kterému konkuruje pouze King Crimson, s překvapivým vlivem na britský punk.
Formed: 1967 in Manchester, England
Location: UK
Album release: 2012
Record Label: Union Square 
Duration:     52:08+34:29 = 86:37
Tracks: 
CD 1 / DVD:
01. Interference Patterns   4:23
02. Nutter Alert   5:35 
03. Your Time Starts Now   4:26 
04. Lemmings   14:27 
05. Lifetime   5:25 
06. Bunsho   5:38 
07. Childlike Faith   12:14 
CD 2 / DVD:
01. Mr. Sands   5:22 
02. Over The Hill   12:21 
03. We Are Not Here   4:54 
04. Man~Erg   11:52 
Written by:
(Hammill / Banton / Evans)   1, 3, 6 /// 1, 2, 3
(Peter Hammill)   2, 4, 5, 7   /// 4
DVD:
01. Interference Patterns
02. Nutter Alert
03. Your Time Starts Now
04. Lemmings
05. Lifetime
06. Bunsho
07. Childlike Faith
08. Mr. Sands
09. Over The Hill
10. We Are Not Here
11. Man~Erg
bonus
12. Interviews with Peter Hammill, Guy Evans & Hugh Banton
Credits:
VK Assi    Package Design
Ben Banayo    Camera Assistant
Hugh Banton    Group Member
Ben Baptie    Assistant Engineer
Alejandro Betancourt    Editing
Ian Brenchley    Executive Producer
Jade Carmen    Camera Operator
Amardeep Chama    Producer
Sinead D’Arcy    Producer
Guy Evans    Group Member
Steve Gallant    Executive Producer
Hammill    Composer
Peter Hammill    Group Member
Patrick Humphries    Liner Notes
Sam Keogh    Camera Operator
Paul Lang    Camera Operator
Phil McDonald    Editing
Kate Melborne    Camera Assistant
Hannah Merrington    Studio Coordinator
Emma Montanet    Hair Stylist, Make~Up
Mazen Murad    Mastering
John Pearson    Concept, Direction, Executive Producer
Dan Ruttley    Director, Editing
Katy Samwell    Production Manager
George Scott    Director
Oded Shein    Photography
Xavier Stephenson    Assistant Engineer
Annika Walsh    Marketing
Sam Wheat    Engineer, Mixing
Nick Wrate    Technical ManagerVan der Graaf Generator — Recorded Live in Concert at Metropolis Studios, London (2012)
REVIEW
⊆⊕⊇  Van der Graaf Generator. Vyslovte pouze tato čtyři slova a mnoho očí progrockera se zaleskne, jeho kolena zeslábnou a odnikud se objeví nevyléčitelně serafický úsměv. Vím, že jsem v roce 69 zachytil debutové LP kapely Aerosol Grey Machine (rec.: Jan. 1969, 31st July ~ 1st Aug. 1969/mám ho i teď po dvaapadesáti letech) a byl okamžitě přeměněn na bydlení mezi fenem, remoskou, mixérem, papiňákem, sifonovou lahví nebo vířivou pračkou Romo. U následujících tří LP jsem stál také uchvácen, po kterém nastaly časové změny a soubor se stal více funkcí Petera Hammilla, než jinak, a tím prospíval nebo „trpěl“ (zvukový posun byl docela výrazný), v závislosti na jeho příbuznosti. Je v tom však určitá spravedlnost, protože Aerosol byl původně Hammillovým sólovým koncertem. Label mu dal nabídku, kterou nemohl odmítnout, a tak se zrodil legendární prog band. 
⊆⊕⊇  Ochranná známka společnosti VDGG byla vždy jednou ze složitých zvukových architektur, barokních textů, intenzivního pocitu úzkosti, paranoie a psychedelie: rysy, které fans tak milují. Základem melancholické stránky byl vždy Hammill, excentrická postava v rock and rollu, takže nebylo nijak překvapivé, když se hlavní skupina nakonec rozpadla, což mělo za následek jednu neuvěřitelnou pecku: David Jackson et al The Long Hello a řadu dalších kombinací, včetně nezničitelného VDGG v nekonečných personálních změnách ... a pak Hammillův vlastní plodný sólový výstup. Ačkoli má skupina libovolný počet vyznačených období, fans každé z nich, kdykoli se podívali na to, co se stalo, fascinovalo a toto poměrně nové vydání není výjimkou. 
⊆⊕⊇  S pouhými dvěma dalšími původními členy VDGG, kteří doprovázejí Petra — Hugh Banton a Guy Evans, je sound od tria plný napětí a hodnotný, skladby jsou provokativní a současně pohlcující zvědavost, složité a lakonické a stále docela experimentální. Čas neutěšil ani Hammilla, ani Bantona, ani Evanse. Ve skutečnosti byl VDGG důvodem pro založení Charisma Records (nikdo jiný v té době by jim smlouvu nepodepsal, chlapce vyděsily obleky a kravaty) A nechtěli být příliš mimo mísu a dívat se na chrapouny. Což ale bylo zárodkem pro hnutí RIO (Rock In Opposition). Vždy tu byl jen jeden Peter Hammill, další už nikdy nebude a taková síla přírody neprojde bez povšimnutí. 
⊆⊕⊇  To si dovolím uhodnout, když jsem na chvíli váhal, pokud jde o plánovaný seznam prvních šesti vydání, ve které všichni doufají, že budou dlouhým sledem, nejradikálnější, které vzejdou z tohoto nádherného Metropolis Studios. Fungují pořád a pokud to nezpůsobí vytržení mezi progFANS, pak mě považujte za kacíře ... ale strach mám z toho nulový, protože Recorded Live je leviatanský skok zpět do nejintenzivnějšího rozkvětu prog~rocku a toto konfigurace je stejně svalnatá, artikulovaná a kreativní, jako koneckonců Van der Graaf Generator byli vždy.     A review written for the Folk & Acoustic Music Exchange
By Mark S. Tucker
⊆⊕⊇  Van der Graaf Generator. Utter only those four words and many a progrocker’s eyes will glaze over, his knees go weak, and an ineradicably seraphic smile will appear from out of nowhere. I know, I caught the band’s debut LP, Aerosol Grey Machine, in ’69 and was instantly converted to dwell among the fen. For the succeeding three LPs, I likewise stood entranced, after which time changes occurred and the ensemble became more Peter Hammill’s function than otherwise, benefitting or „suffering“ thereby (the sonic shift was fairly pronounced), depending upon one’s affinities. There’s a certain justice in that, though, as Aerosol was originally a Hammill solo gig. The label just made him an offer he couldn’t refuse, and so a legendary prog band was born.
⊆⊕⊇  VDGG’s trademark has always been one of complex sonic architectire, baroque lyrics, intense angst, paranoia, and psychedelia, each and every trait one that is well loved by the fans. The mainstay of the melancholic side has ever been Hammill’s, an eccentric figure in rock and roll, so it wasn’t terribly surprising when the core group eventually fractionated, resulting in one unbelievable splinter, David Jackson et al’s The Long Hello, and a number of other combos, including the imperishable VDGG in unending personnel changes…and then Hammill’s own prolific solo output. Though the band has any number of marked periods, fans of each have ever looked on no matter what occurred, fascinated, and this rather superb new issuance will prove to be no exception. With just two other original VDGG members flanking Pete, Hugh Banton and Guy Evans, the sound is daunting and fulsome for a trio, the compositions simultaneously provocative and curious, complex and laconic, and still quite experimental alongside the historied expected.
⊆⊕⊇  Time has mellowed neither Hammill nor Banton nor Evans. I fact, VDGG was the time~lost reason for the founding of Charisma Records (no one would sign them, the lads frightened the suits and ties, so an imprint had to be started up!), and one wouldn’t be too far off the track to look upon the hoary venerables as likewise a germ seed for the RIO (Rock In Opposition) movement. There has only been one Peter Hammill, there will never be another, and such a force of nature does not pass unnoticed. This, I will venture to guess while having been privy for a while now as to the label’s planned roster of the first six releases in what everyone’s hoping will be a long succession, is going to be most radical release that will emerge from this wonderful Metropolis Studios line so far, and if it doesn’t cause rapture among the proginistas, then damn me for a heretic…but I have zero fear of that, as Recorded Live is a leviathan leap back to the most intense heyday of progrock, and this configuration is just as muscular, articulate, and creative as ever Van der Graaf Generator has been.
⊆⊕⊇  https://www.acousticmusic.com/fame/p08120.htm
⇑♦⇑ On the evening of December 18, 2010, 120 lucky Van Der Graaf Generator fans braved a blizzard to travel to Metropolis Studios, West London, to take in a rare UK appearance by Peter Hammill, Hugh Banton and Guy Evans. Among the most revered of the progressive rock groups to evolve in England during the late 60s and early 70s, VDGG performed songs from all stages of their career in an intimate atmosphere that was captured in a manner unlikely ever to be achieved again. The DVD also includes revealing interviews with all three band members.
⇑♦⇑ Few bands of the late 60s and 70s inspired such a devoted following as Van Der Graaf Generator. Fans found theirs some of the most rewarding and challenging music of the era. „The times were intense, and we were an intense, even scary band,“ admitted founder member Peter Hammill (whose work was a major influence on many musicians, including David Bowie and John Lydon). Splits and reunions, an ongoing Hammill solo career, CD reissues, a box set, sporadic one~off get togethers and on and off reunions eventually culminated in this studio rendezvous for three charter members of the band in December, 2010. On the evening in question, 120 lucky Van Der Graaf Generator fans braved a blizzard to travel to Metropolis Studios, West London, to take in a rare UK appearance by Hammill, Hugh Banton and Guy Evans in an intimate atmosphere that was captured in a manner unlikely ever to be achieved again. The DVD also includes revealing interviews with all three band members in which they describe this „unrepeatable, fantastic event“ which showcases work from their recent A Grounding In Numbers album as well as their illustrious past. Fractured time signatures… Hammill’s fervent, occasionally terrifying, vocals… the complexity of the band’s music… the inscrutability of their lyrics… it all adds up to a unique and inimitable performance.