VASS~KATSIONIS — „Ethical Dilemma“ (Feb. 2, 2022)GREECE FLAG                                               VASS~KATSIONIS — „Ethical Dilemma“ (Feb. 2, 2022)
•∩  This album is the collaboration between singer Billy Vass, musician/producer Bob Katsionis and Telis Kafkas on bass, all “veterans” of the Greek Metal Music Scene. 90’s progressive metal for fans of Fates Warning, Queensryche, and Conception.
•∩ VASS~KATSIONIS zaznamenali průlomový úspěch s ambiciózním koncepčním albem „Ethical Dilemma.“ Je výsledkem spolupráce mezi zpěvákem Terra 1nc0gnita, Billym Vassem, a multi~hráčem~producentem Bobem Katsionisem. Myšlenka, která začala jako sólové album pro Vass, vyústila v progresivní metalové album, které se neobešlo bez zavedeného jména Katsionis na projektu jako celku. Bob kvůli němu odstoupil od svých povinností k silnému seskupení Firewind. Spolu s dlouholetými přáteli a spoluhráči Billem DiBenedettem za bicími a Telisem Kafkasem, jedním z nejlepších řeckých profesionálních baskytaristů, se chopili příležitosti začít společně psát písničky a výsledkem je tato výjimečná deska.
∩• „Je to rozhodně koncepční album. Takhle to vlastně nezačalo. Když jsem začal psát texty a melodie, uvědomil jsem si, že hudba ke každé písni má „konstantu“. Proto neúmyslně začaly texty produkovat svou vlastní „konstantu“. Přestože písně nejsou vyprávějící, ve všech je jedno specifické téma. Jasnější obrázek získáte podle názvu alba. Tato spolupráce přinesla to nejlepší z mých vokálních a textových schopností. Dal jsem do toho všechno, srdce i duši, a cítím, že toto album je transcendentální.“ — Billy Vass
•∩ „Billyho Vasse znám více než deset let a vždy mě ohromilo jak jeho zabarvení vokálu, tak přítomnost na pódiu. Tím, že jsem dostal šanci napsat pro něj hudbu, jsem se mohl dostat na místa, kde jsem nikdy předtím nebyl, nebo alespoň od roku 1998, kdy jsem hrál progresivní metal se svou bývalou kapelou Retrospect. Progresivní metal 90. let, jak nám ho představili Fates Warning, Queensryche a Conception, byl náš základ, na kterém jsme postavili vlastní pevnost: album „Ethical Dilemma.“ — Bob Katsionis 
•∩ Z alba je cítit rozčarování ze společnosti této éry a to svádí připojit se k temnému spiknutí s cílem odstranit zkorumpované vůdce. Na tak podrobnou dějovou linku (je tam i tragická romance) se kapela drží pozoruhodně dobře a hudba je stejně ambiciózní, obsahuje „Echoes In Paradise“, šestiminutovou skladbu, vyznívá to optimisticky. Hlasy v backgroundu jsou slyšet v songu „Dreamscreen“. Tyto experimenty fungují celkem dobře, jsou sevřenější, melodičtější, kdo miluje prog metalové písně, takové ty skvosty, bude se mu album dobře poslouchat. Je pravda, že texty a politické postřehy mohou být někdy příliš vážné a intelektuální pro jejich a naše vlastní dobro (málo kapel, metalových nebo jiných, dokáže vytvořit takové řádky). Ale i přes občasné nedostatky je překvapivé, jak dobře to vše funguje a je důkazem kreativity a talentu VASS~KATSIONIS, že dokážou projekt takového dopadu vytáhnout do této kvality. Billy Vass je dominantní, má rozsáhlý hlasový rozsah, někdo někde píše, že čtyřoktávový. To je unikátní. Celkové poselství: přátelství vydrží, zámotky prasknou a život si cestu najde.  Score: 7,55 
Location: Athens, Greece
Album release: Feb. 2, 2022
Record Label: Symmetric Records
Duration:     36:23
Tracks:
1. Message To The Masses   4:26
2. Mark The Moment   4:19 
3. Web Weaver   3:57
4. Dreamscreen   4:21
5. Echoes In Paradise   6:20
6. Purify   3:45
7. Faceless Encounter   5:24
8. I Walk Alone   3:51
Personnel:
Billy Vass: Vocals
Bob Katsionis: Guitars/Keyboards
Telis Kafkas: Bass
Bill DiBenedetto: Drums
Credits: 
All Music by Bob Katsionis
All Lyrics & Vocal Melodies by Billy Vass
Produced by Bob Katsionis
Recorded and mixed at Sound Symmetry Studio
Mastered as VU Productions, by Nasos Nomikos

About:
∩•  Ethical Dilemma is the result of a collaboration between Terra 1nc0gnita’s vocalist, Billy Vass, and multi~musician/producer, Bob Katsionis. The idea that started as a solo album for Vass, concluded to a progressive metal album, that could not go without the established name of Katsionis on the project, as a whole. With this in mind, the 2 collaborators joined their love for progressive metal music, each with his distinctive angle on songwriting, and the result is an 8 song journey, into the depths of time~changing signatures, complex guitars, and keyboards, and the unique 4~octave range of Billy Vass.  
•∩  It seemed the timing was right for Katsionis and Vass to put something like this together, sighting the hiatus that Vass is taking from songwriting for Terra 1nc0gnita, and Bob stepping down from his responsibilities from the mighty Firewind. Joined by long time friends and bandmates Bill DiBenedetto on the drums and Telis Kafkas, one of Greece’s best professional bass players, they grabbed the chance to start songwriting, together, and the outcome is this exceptional record.
∩•  “It’s definitely a concept album. It didn’t really begin that way. When I began writing the lyrics & melodies, I realised  how the music to every song had a “constant”. Therefore, unintentionally, the lyrics started producing their own “constant”. Although the songs are not storytelling through the lyrics, there is one specific theme in all of them. You can get a clearer picture by the album title. This collaboration brought out the best of my vocal &  lyric abilities. I gave it my all, heart &  soul, and I feel this album is transcendent.”  — Billy Vass
•∩  “I’ve known Billy Vass for over a decade, and I was always amazed by both his vocal timbre and stage presence. By giving me the chance to write music for him, I could go in places I’ve never been before, or at least since 1998 when with playing Progressive metal with my former band, Retrospect. The 90’s progressive metal as it was presented to us by Fates Warning, Queensryche and Conception was our foundation, on which we built our own fortress, the “Ethical Dilemma” album.”  — Bob Katsionis
BC: https://vass-katsionis.bandcamp.com/
FB: https://www.facebook.com/symmetricrecords/VASS~KATSIONIS — „Ethical Dilemma“ (Feb. 2, 2022)