Winners 2008

⇒       V 1. ročníku Tais Awards 2008 byly oceněni hudebníci ve třech kategoriích, čímž byla načrtnuta základní podoba/portfolio cen Tais Awards. Hlavní kategorií byla, je a vždy bude „Zpěvačka/Female Singer“. V ní dopadla nejlépe, dle tehdejšího mého pozorování a hodnocení — Hanka Kosnovská ze skupiny Nil (Česká Třebová). Výrazně rocková zpěvačka, disponující silným a sytým hlasem, okamžitě rozeznatelným od jiných. K tomu má dobrý pohyb na pódiu a excelentní práci tzv. volné ruky, kterou právě nedrží mikrofon. Její projev a pohyb sám o sobě posunuje celkovou kvalitu kapely Nil o třídu výše.Hanka Kosnovská - WINNER in Cat. N° 1 - Female Singer ⇒        Hanka stále pracuje na své angličtině ( a holandštině), je také autorkou písní / textů. Další kategorií je „Band“ — v této kategorii jsem opět hodnotil nejvýše NIL, ve sledovaném období roku 2007 jsem byl pouze na patnácti koncertech a tento měl nejlepší atmosféru. Nil nepovažuji pouze za doprovodnou kapelu pro exhibice Hanky Kosnovské. Členové skupiny: Michal Končický — bicí, Jan Končický — kytary a také Kobez — basa — tvoří vyrovnané trio s vypracovaným zvukem a jasným, vyzrálým názorem na hudbu, kterou chtějí posílat do publika. Poslední kategorií je: „EXTRAORDINARY SHOW“. V ní dovršil hattrick roku NIL mimořádně povedeným koncertem v Litomyšli ve vyprodané Kotelně 15. prosince  2007. Jsou k dispozici i fotky z tohoto koncertu, na kterých uvidíte výraznou pomoc a účast kytaristy Komára.  Hlavní motiv 1. ročníku Tais Awards 2008. Copyright: Natálie Teplická

Winners 2008