The Go Betweens — „Liberty Belle And The Black Diamond Express“ (2020)Australian Flag                                                  The Go Betweens — „Liberty Belle And The Black Diamond Express“ (2020)
⇑  Liberty Belle zahajuje „Spring Rain“ Roberta Forstera, radostný kousek popu, který vidí svého protagonisty na prahu dospělosti s autem, bez rande a čekání, až ho svět oslní. Grant McLennan to sleduje slovy „The Ghost and the Black Hat“, přímočará akordeonová píseň, která završuje jeho triptych písní, týkajících se smrti jeho otce a dětství v severním Queenslandu. Předchozí dvě písně z této série — „Dusty In Here“ a „Cattle and Cane“ (obě McLennan) — tvořily páteř druhého alba Go~Betweens „Before Hollywood“ (May 1983), alba, které stmelilo Go~Betweens a získalo dobrou pověst od kritiky: Např. NME píše: „Je zaznamenán vliv Boba Dylana, Toma Verlaina a Davida Byrna. Vzácné mistrovské dílo“.. Počáteční čísla Liberty Belle se tedy zaměřují na velmi důležité body. V rozhlasovém rozhovoru z roku 1996 McLennan nominoval „Before Hollywood“ jako jedno ze svých dvou definitivních alb Go~Betweens a popisuje jej jako „pěknou kombinaci naší grilovací jehly a klasického psaní písní, ale s těžkým undergroundovým pocitem“.  V roce 2002 byla vydána rozšířená verze s druhým diskem s osmi bonusovými skladbami a hudebním videem „Cattle and Cane“.
Zdá se, že nastavení kapely z Queenslandu naznačuje návrat k receptu, který předtím kapele tak dobře sloužil. Ale to není ještě všechno.
⇑  Pouze plochá produkce zklamala; něco, s čím měli často potíže. Ale vedle třetího „Spring Hill Fair“ (27 Sept. 1984) je to jejich nejlepší album. Je součástí série obnovených vydání s extra skladbami a balením. Končí to radostným klopýtáním v „Apology Accepted“, tříakordové klasiky, která proměňuje rozpaky lásky a sexu ve slavný pop. A nádherně je shrnuje.The Go Betweens — „Liberty Belle And The Black Diamond Express“ (2020)Location: Brisbane, North Queensland, Australia
Album release: March 1986/2020
Studio: Berry Street Studio, London WC1, England
Record Label: Beggars Banquet
Duration:     36:56
Tracks:
01. Spring Rain   3:10 
02. The Ghost and the Black Hat   2:37 
03. The Wrong Road   4:59 
04. To Reach Me   3:39 
05. Twin Layers of Lightning   4:25 
06. In the Core of a Flame   2:58 
07. Head Full of Steam   3:38 
08. Bow Down   3:48 
09. Palm Sunday (On Board the S.S. Within)    3:21
10. Apology Accepted   4:21 
Personnel:
The Go~Betweens:
° Robert Forster — vocals, rhythm guitar
° Grant McLennan — vocals, lead guitar, loops, treatments
° Lindy Morrison — drums
° Robert Vickers — bass guitar
Additional musicians:
° Dean B. Speedwell — organ, piano, accordion, vibes, bassoon
° Audrey Riley — cello, string arrangements
° Chris Tomlin — 1st violin
° Sally Herbert — 2nd violin
° Sue Dench — viola
° Tracey Thorn — backing vocals on ‘Head Full of Steam’ and ‘Apology Accepted’
° Richard Preston — loops, treatments on ‘Reunion Dinner’The Go Betweens — „Liberty Belle And The Black Diamond Express“ (2020)REVIEW
...Glorious pretty much sums them up.
Nick Reynolds, 2004
⇑  Heart, passion, intelligence; Australia’s Go~Betweens have all this and more. They have the tingle factor, that magic you get when music connects directly to your emotions. This re~release of their fourth album is a welcome treat.
⇑  By the early eighties punk had encouraged the idea that anyone could make music. But, when they first formed the Go Betweens were far away from London and New York. They were not your standard punk band. Instead they performed their own take on the pop rock that they loved, with jangly guitars and Dylan and Lou Reed influences. The songs are original in sensibility and structure, like the lopsided folk waltz of “The Ghost And The Black Hat” on this album.
⇑  Most bands have one good songwriter. The Go~Betweens have two great ones; Robert Forster and Grant McLennan. Robert is cerebral, discursive and casual, Grant more upbeat and romantic. Both of them are unashamedly literary. On later albums the difference between them is more marked. But here they don’t sound like two different people, more like two halves of the same brain.
⇑  The album opens with the optimistic shuffle of “Spring Rain” one of their finest moments. Then there’s the gorgeous string arrangement and lingering regret of “The Wrong Road” and the glamorous, wonderful “Twin Layers Of Lightning”. If you like lyrics, and rambling imagery, you’ll love these songs. There are ten of them in thirty six minutes.
⇑  Only the flat production lets them down; something they often had trouble with. But alongside Spring Hill Fair this is their best album. It’s part of a series of re~releases with extra tracks and packaging. It ends with the joyous stumble of “Apology Accepted”, a three~chord classic that turns the embarrassment of love and sex into glorious pop. And glorious pretty much sums them up.
 https://www.bbc.co.uk/music/reviews/m68c/
REVIEW
GEORGE BYRNE:
° https://www.hotpress.com/music/liberty-bell-and-the-black-diamond-express-558456
⇑  http://www.go-betweens.org.uk/library/robiterlibertybelle.pdf